Advies: schaf bonussen in zorg af

Raden van toezicht van zorginstellingen moeten hun bestuurders geen bonussen of andere prestatiebeloningen betalen. De prestaties van zorgbestuurders zijn namelijk ,,lastig te definiëren''. Het gevolg is dat bonussen nu in de praktijk vrijwel altijd worden uitbetaald.

In een advies dat toezichthouders in de zorg vandaag zullen ontvangen, wijst een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris van Volksgezondheid H. Simons (PvdA) ,,het hanteren van variabele vormen van beloning dan wel [...] vormen van prestatiebeloning'' af.

De toezichthouders in de zorg zijn vergelijkbaar met raden van commissarissen in het bedrijfsleven. Het advies is opgesteld in opdracht van hun organisatie, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).

In tegenstelling tot de top van het bedrijfsleven kunnen zorginstellingen volgens Simons niet op harde cijfers worden afgerekend. In de zorg worden bonussen bijvoorbeeld toegekend voor voorbereiding van een fusie of het herstel van arbeidsverhoudingen.

In 2003 kreeg 14 procent van de bestuurders in de zorg een bonus, becijferde het ministerie van Volksgezondheid vorig jaar. De gemiddelde bonus was 6.800 euro. Het ministerie stelde tevens vast dat 23 procent van de bestuurders meer verdient dan het maximumsalaris dat uit een eerder advies rolde van de NVTZ.

Zorgbestuurders dienen volgens de commissie-Simons wel ,,in toenemende mate te worden afgerekend op hun prestaties'', maar dan binnen een maximumsalarisbedrag. Een tijdelijk bestuurder van een groot ziekenhuis bijvoorbeeld mag volgens het advies maximaal 162.435 euro verdienen. Als hij de afgesproken doelen niet realiseert, wordt zijn contract niet verlengd. Een ziekenhuisbestuurder met een vast contract zou minder moeten verdienen, hooguit 148.103 euro. De directeur van een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg zou hooguit 157.658 euro kunnen verdienen.

De salarisadviezen van de commissie liggen veelal onder de geldende honorering. Met name in ziekenhuizen krijgen sommige bestuurders ruimer uitbetaald. Zo verdiende de bestuursvoorzitter van de Orbis Zorggroep, waartoe het Maaslandziekenhuis in Sittard behoort, vorig jaar 204.000 euro bruto plus een bonus van bijna 33.000 euro.

Toezichthouders in zorginstellingen hebben de salarissen van hun bestuurders de afgelopen jaren uit de hand laten lopen, zo concludeerde dezelfde commissie twee jaar geleden. Inmiddels is daarin niet veel veranderd, omdat veel bestuurders vaste contracten hebben, met ruime vertrekregelingen. De commissie adviseert zorgbestuurders tijdelijke contracten te geven, van vier tot zes jaar. Bij onvrijwillig vertrek dient een bestuurder tot hooguit een jaar na zijn vertrek te worden uitbetaald.

In een ledenvergadering zullen de toezichthouders volgende week stemmen over het advies.

LOONGEBOUW pagina 2

    • Esther Rosenberg
    • Menno Tamminga