Winst maken nu nog goedkoper

Gaat de winstbelasting verder omlaag, is werkgeversvereniging VNO-NCW toch niet tevreden. Tegenover lagere belastingtarieven, zoals vorige week aangekondigd, zet staatssecretaris Wijn (CDA) van Financiën fiscale verzwaringen van vergelijkbare omvang. De werkgevers willen per saldo juist een lastenverlichting.

Dit jaar gaat het tarief van de vennootschapsbelasting al met drie procentpunt omlaag naar 31,5 procent, daarna nog een procentpunt en in 2007 nog een half procentpunt. Dan is het 30 procent. Wijn wil nu dat het tarief in 2007 uitkomt op 26,9 procent, maar dat er minder fiscale vluchtroutes zijn.

Dat pakt tegen die tijd natuurlijk goed uit voor superbetalers aan de schatkist, zoals de Rabobank. De coöperatieve bank betaalde het afgelopen jaar 957 miljoen euro winstbelasting, waarvan het meeste in Nederland. Voor een beter perspectief: meer dan zes procent van de totaal geïnde vennootschapsbelasting van het bedrijfsleven komt van die ene bank.

Maar er zijn nog meer winnaars. Neem telefoonbedrijf KPN, dat wat betreft belastingen een dubbele boekhouding voert: een voor KPN in Nederland en één voor KPN Mobile, de dochter voor mobiele telefonie. KPN Nederland heeft nog een fiscaal spaarpotje, maar KPN Mobile heeft door een financiële sanering van zijn Duitse bedrijf E-Plus juist een fiscale schuld opgebouwd die nog voldaan moet worden. Deze schuld is aanzienlijk groter dan het spaarpotje.

Fiscale spaarpotjes en schulden hangen samen met verschillen tussen de fiscale boekhouding en de (commerciële) resultaten die bedrijven rapporteren. De hoogte van de bedragen wordt mede bepaald door het belastingtarief. Door de tariefsverlaging daalt de waarde van het spaarpotje, maar daalt ook de waarde van de schuld van KPN Mobile. Het saldo daarvan leverde KPN vorig jaar al 179 miljoen euro op. Een verdere verlaging betekent opnieuw kassa.

Tussen de verliezers staat het veel geplaagde energiebedrijf Nuon. Het concern had vorig jaar last van de belastingverlaging, doordat zijn fiscale spaarpotje minder waard werd, net als bij KPN. Maar Nuon had ook een, veel groter voordeel. Na lang soebatten sloot het bedrijf een akkoord met de fiscus over de waarde van zijn stroomnetwerk. Voordeel per saldo: 123 miljoen euro op een nettowinst van 387 miljoen euro. Dit jaar zal Nuon weer meer belasting moeten betalen.

De belastingnota van staatssecretaris Wijn becijfert dat de grote bedrijven door de herziening een structureel voordeel van 195 miljoen euro pakken. Werken aan winst, heet de nota. Maar eerst lijkt het vooral werken aan meer belastingen.

    • Menno Tamminga