Sociale dienstplicht is verkeerd middel

Het is frappant dat Ton de Kok (Opiniepagina, 4 mei) de sociale dienstplicht aan jongeren wil opleggen, terwijl hij weet dat het onhaalbaar is de politiek actievere groep van dertigers en veertigers ermee te belasten. De Koks argument tegen het idee dat verplichting tot ongemotiveerdheid leidt, namelijk dat ze in het leger wel wisten hoe je dienstplichtigen moest motiveren (lees: Full Metal Jacket), klinkt als het beste argument tegen het hele plan.

Kortom: de sociale dienstplicht lijkt een verkeerd middel om een mooi ideaal te bereiken. Laten we dus zeker nadenken over nieuwe beleidsinstrumenten.

Een alternatief zou misschien zijn om het idee in te bouwen in het curriculum van de middelbare school, zoals veel internationale scholen dat reeds doen. Leerlingen zelf een plaats laten zoeken om deze verplichting invulling te geven, zoals daar gebruikelijk, zorgt er bovendien voor dat er geen centrale administratie nodig is, dat leerlingen een stukje autonomie krijgen en waarschijnlijk gemotiveerder zullen zijn.

    • Joost Sneller
    • Washington Dc