Ontslagrecht grootste rem op banengroei

De Nederlandse ontslagbescherming remt de groei van de werkgelegenheid. Dat zegt 80 procent van de directeuren van het midden- en kleinbedrijf. Zij nemen personeel liever tijdelijk aan dan in vaste dienst.

Dat is de uitkomst van een halfjaarlijks TrendMeter-onderzoek van F. van Lanschot Bankiers en het onderzoekbureau Motivaction. ,,Bedrijven moeten steeds slagvaardiger opereren, terwijl het personeelsbestand, de grootste kostenpost, zo flexibel is als een olietanker'', zegt Motivaction-directeur Frits Spangenberg.

Het midden- en kleinbedrijf is de grootste werkgever in Nederland. Meer dan de helft van de bijna zeven miljoen Nederlandse werknemers werkt bij bedrijven die minder dan 250 werknemers hebben. Het MKB wordt om die reden ook wel de `banenmotor' van Nederland genoemd.

Uit de enquète onder 400 directeuren van het Nederlandse middenbedrijf (20 tot 500 medewerkers) bleek daarnaast dat het economisch herstel is tegengevallen. Het aantal werknemers van deze bedrijven is in het afgelopen half jaar gedaald, terwijl bijna een derde van de directeuren rekende op een stijging. Over een jaar gemeten liep het aantal vaste werknemers met 1,4 procent terug, het aantal tijdelijke krachten zelfs met 5,5 procent.

Voor het komende half jaar zijn de middelgrote ondernemingen iets optimistischer over de werkgelegenheid, vooral van tijdelijk personeel. Zij verwachten een stijging van 8,2 procent van tijdelijk werk. Het aantal banen voor vaste krachten stijgt naar verwachting met 0,5 procent.

Gevraagd naar de maatregelen die werkgelegenheid zouden bevorderen bleek dat het minimumloon geen rol speelt. 85 procent van de directeuren vindt het wettelijk minimumloon geen beletsel voor het aannemen van personeel.

Uit het onderzoek blijkt dat de directeuren deeltijdwerk geen belemmering vinden voor economische groei. 87 procent heeft deeltijdwerkers in dienst, en één op de vijf zegt zelfs dat parttimers een positief effect hebben op de onderneming, omdat zij flexibel en enthousiast zijn, en onder minder hoge werkdruk staan.

De MKB-directeuren verwachten niet dat het snel beter zal gaan. Met name de positieve verwachtingen die de middenbedrijven nog in september vorig jaar hadden over de ontwikkeling van de investeringen, de winstgevendheid en de werkgelegenheid zullen niet uitkomen.

ontslagrecht pagina 11

    • Elsje Jorritsma