Onderdelen en garantie voor Roverrijders

Rover rijders zijn niet zozeer bezorgd over de toekomst van hun merk als wel over die van hun eigen auto. Want wie garandeert na het faillissement van de fabriek én van de Nederlandse importeursvestiging de leverantie van onderdelen? Dat is niet zo dramatisch als het zich laat aanzien, zeker niet op korte termijn.

MG Rover besteedde de distributie van onderdelen enkele jaren geleden uit aan het onafhankelijke bedrijf Caterpillar, dat de delen rechtstreeks betrekt van MG Rover's toeleveranciers. In die hoedanigheid garandeert Caterpillar de rechtstreekse levering van onderdelen aan dealers van MG Rover in ons land, behoudens die delen welke door MG Rover zelf werden vervaardigd, zoals sommige structurele carrosseriestukken. Ook de kwaliteitsgarantie is op initiatief van de MG Rover dealervereniging al grotendeels afgedekt.

Voor nog nieuw af te leveren auto's sloten de gezamenlijke dealers een garantieverzekering af. Voor reeds afgeleverde auto's die nog in hun garantieperiode verkeren wordt getracht een soortgelijke verzekering te sluiten. De MG Rover dealers handelen overigens op eigen initiatief als Nederlandse organisatie. Dit wegens de onzekerheid over de financiële status van andere Europese MG Rover fabrieksvestigingen welke al dan niet failliet zijn verklaard of nog worden verklaard.

    • Wim Oude Weernink