`Niets strafbaars op pc Tonino'

Het openbaar ministerie (OM) zal de uitkomsten van een onderzoek naar de inhoud van de computer van officier van justitie J. Tonino niet openbaar maken. Een woordvoerder van het parket-generaal wil alleen kwijt dat het onderzoek geen strafbare gedragingen heeft opgeleverd.

Tonino kwam vorig jaar in opspraak toen bleek dat hij zijn computer bij het huisvuil had gezet. De computer werd door een taxichauffeur bij de redactie van Peter R. de Vries afgeleverd. Op de harde schijf bleken gegevens over strafzaken en privé-informatie te staan. Tonino legde destijds zijn werkzaamheden als fraude-officier tijdelijk neer.

De Vries besteedde gisteren opnieuw aandacht aan de zaak en publiceerde enkele privé-gegevens uit de computer. Daaruit bleek dat er op de harde schijf kinderporno was opgeslagen. Strafrechtelijk treft Tonino evenwel geen verwijt omdat uit onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten zou blijken dat niet vast staat dat hij de kinderporno bewust op zijn computer heeft geladen. Volgens Tonino's woordvoerder wordt in het onderzoek zelfs vastgesteld dat het ,,onwaarschijnlijk'' is dat het binnenhalen van kinderporno bewust heeft plaatsgevonden. De OM-woordvoerder wil niet verder ingaan op de kwestie omdat die ,,onder het personeelsbeleid valt.'' Volgens hem is de zaak ,,na het onderzoek en haar conclusies nu afgehandeld''.

Het is nog onzeker of Tonino zijn baan als officier weer oppakt. Dat hangt volgens hem af van de vraag ,,of deze affaire een goede rechtspleging in de weg staat''. Tonino probeerde eerder vergeefs de uitzending te voorkomen. De Amsterdamse rechtbank oordeelde toen dat de te verwachten gevolgen van openbaarmaking van de privé-gegevens ,,weliswaar bijzonder ernstig'' waren, maar dat daar tegenover stond dat de gedragingen ,,eveneens als bijzonder ernstig kunnen worden gekwalificeerd''. Of de rechtbank zich daarbij enkel en alleen baseerde op de feiten die gisteren in het programma naar voren kwamen, is onduidelijk.