Langere nacht kost Schiphol 10 miljoen

In de wijde omgeving van Schiphol zullen 36.000 mensen niet langer worden gestoord in hun slaap, indien de beperkende regels voor 's nachts vliegen met een uur worden verlengd. Door zo'n maatregel zou Schiphol jaarlijks 10 miljoen euro omzet missen.

Dat staat in een rapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opgesteld in opdracht van de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat en VWS. Het kabinet neemt binnenkort een standpunt in over een eventuele wijziging van het beleid om de slaapverstoring rondom Schiphol tegen te gaan.

Vooral over het verlengen van de nacht met een uur wordt al jaren gepraat.

Het rapport van het RIVM, waarin de bestaande kennis over slaapverstoring rond Schiphol is verzameld, geeft de effecten van mogelijke maatregelen.

In een gebied van 55 bij 55 kilometer om Schiphol, waar ongeveer 2,8 miljoen mensen wonen, zullen volgens het onderzoek over tien jaar 195.500 personen wonen die `ernstige slaapverstoring' ervaren, als de huidige regels voor het nachtelijk vliegen worden gehandhaafd.

Indien het zogenoemde nachtregime tot 7 uur 's ochtends wordt verlengd, dan vermindert dat aantal tot maximaal 159.400 personen, een daling van 18 procent. Voor de nachtperiode tussen 23 uur en 6 uur gelden speciale regels voor het gebruik van banen en routes, om de geluidhinder zo veel mogelijk te beperken.

Door het verlengen van het nachtregime zal Schiphol een omzet van twaalf vluchten per dag missen. Dit betekent een verlies van maximaal 10 miljoen euro per jaar. ,,Het gaat om ongeveer 1 procent van de totale jaaromzet van de luchthaven'', aldus het rapport.

Volgens de luchtvaartsector heeft het verlengen van de nachtregels grote economische gevolgen en vormt het ,,een sterke bedreiging voor de concurrentiepositie van Schiphol''. De luchthaven weert in de nacht al lawaaiige toestellen en laat vliegtuigen ook volgens een geluidsarmere, maar tragere manier landen.

Het effect van minder vliegtuigen is vooral in de uren tussen 5 uur en 7 uur 's ochtends groot, aldus de onderzoekers. In deze uren is er een ,,lagere drempel'' om wakker te worden dan in het eerste gedeelte van de nacht. ,,Het duurt gewoonlijk ook langer om weer in slaap te komen.''

    • Arjen Schreuder