Eresaluut aan de oude journalist

Een krantenredactie is een van die goudgerande omgevingen voor intriges, frustraties en amourettes die regelmatig opduiken in komische series en spannende boeken. Dat komt doordat veel scheppers van die boeken en series, net als Gouden Stropwinnaar Peter de Zwaan, hun dagelijks brood op dat soort plekken verdienen – en de heroïsche kant van hun werk erbij moeten verzinnen.

In zijn nieuwste thriller Hoerenjong wekt de (inmiddels ex-)journalist De Zwaan op zijn gebruikelijke korzelige toon een nieuwe collega tot leven te midden van gesloten personages met Bordewijkiaanse namen. Sportverslaggever Ab Ruin is aan de kant gezet. En Ruin is rancuneus. Ruin wil wraak. Hij raakt verbitterd omdat hij er niet meer bij hoort, wil er maar niet aan wennen dat hij uitgerangeerd is. En zodra de oude opgestroopte-mouwen-geest van de krantenredacteur weer vaardig wordt over Ab Ruin, zien we als lezer gaandeweg hoezeer Ruin zijn bijnaam Ruïne heeft verdiend.

De Zwaan weet nog meer trekjes en kanten van Ruin te tonen. Hij slaagt erin het beeld van de onwillige pensionado nog tweemaal te laten kantelen. En daarmee wint Ruin aan zelfinzicht, en voor de lezers aan diepte. Een typerend – ook in zijn humor – voorbeeld van hoe dat verloopt, is de volgende passage:

`Jij bent iemand die in alle rust vragen kan stellen, Ab [...], die, hoe zal ik het zeggen, die onopvallend, niet bedreigend, een praatje met een collega kan maken.'

Omdat ik een watje ben, dacht hij.

`Jij valt niet op in een groep,' zei Lemare.

Een grijze muis.

`Niemand heeft bij jou het gevoel dat je op zijn baan uit bent.'

Een slome boerenlul die zichzelf heeft overleefd.

`Jij bent geschikt om informatie te vergaren, Ab.'

En nog geen detective ook.

Ruin slaagt er eigenhandig in de toch al ernstig verdeelde redactie uit balans te krijgen in een boek dat prettig tegen de karikatuur aanleunt. Als Ruins succes te groot wordt, keert het zich tegen hem. Dan spint De Zwaan een knappe reeks verhaaldraden, die hij in een erg krap uitgemeten plot weer bij elkaar trekt en afhecht. Een eresaluut aan de oude journalist!

Peter de Zwaan: Hoerenjong, De Boekerij, 237 blz. €14,95.

    • Gert Jan de Vries