Commandant Abu Ghraib gedegradeerd

Op bevel van de Amerikaanse president Bush is generaal Janis Karpinski, voormalig commandant van de Iraakse gevangenis Abu Ghraib, gedegradeerd tot kolonel.

Karpinski was verantwoordelijk voor de militaire politie die de gevangenis runde en die in opspraak kwam wegens het vernederen en mishandelen van Iraakse gevangenen. Foto's van de mishandelingen leidden wereldwijd tot afschuw over de Amerikaanse handelwijze in de gevangenis.

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Karpinski zelf niet deelnam aan de vernederingen, en volgens het Amerikaanse leger ,,geen enkele actie of gebrek aan actie'' van haar kant bijdroeg aan de mishandeling van gevangenen, was haar optreden wel ,,ernstig ontoereikend''.

Karpinksi heeft altijd verklaard dat de mishandelingen plaatsvonden in opdracht van de militaire inlichtingendienst. Ze meent dat ze als zondebok is gebruikt om haar superieuren te beschermen. Karpinksi is de enige generaal die een reprimande heeft gekregen. Verder zijn alle generaals die destijds het bevel voerden over gevangenissen in Irak vrijgepleit. Alleen lagere officieren en soldaten zijn berecht voor hun aandeel in de affaire.

In Texas werd eergisteren de zaak tegen een van de militairen die betrokken was bij `Abu Ghraib' geseponeerd. Soldaat Lynndie England, die lachend en soms met de duimen omhoog voorkomt op een aantal van de foto's, had eerder deze week schuld bekend. Ze vertelde met haar ex-vriend, kolonel Charles Graner, onder meer te hebben samengezworen met als doel een geestelijk gehandicapte gevangene te mishandelen.

Graner verklaarde echter eergisteren dat hij, als hoogste in rang, England het bevel had gegeven de naakte gevangene een hondenriem om te doen. Het was, zo zei hij, deel van de training voor soldaten. England had echter verklaard dat de mishandelingen louter amusement waren.

Door de tegenstrijdigheid van beider verklaringen, weigerde de rechter de schuldbekentenis van England te aanvaarden. In haar naam verklaarde hij dat England `niet schuldig' was. De zaak zal nu opnieuw moeten worden onderzocht door de militaire politie. Het duurt vermoedelijk maanden voordat er een nieuw proces tegen England kan worden gevoerd.

England bekende schuld in ruil voor strafvermindering. Daardoor kon ze een maximum gevangenisstraf van elf jaar opgelegd krijgen in plaats van de 38 jaar die werd geëist voor mishandeling, samenzwering, aanranding en onfatsoenlijk handelen.