Bush prijst `goede bondgenoot'

De Amerikaanse president George W. Bush komt morgen naar Nederland om te benadrukken dat het ,,een goede bondgenoot is'' en om mensen eraan te herinneren dat ,,meer gedaan moet worden om de wereld vrijer te maken''. Bush zei dat gisteren in een gesprek met NOS-Journaal.

,,Het volk van Holland was dapper en moedig toen het aankwam op verzet tegen tirannie'', zei Bush. ,,En veel mensen hebben een zware prijs betaald door voor vrijheid te staan in het aangezicht van fascisme.'' President Bush zei verder dat zijn bezoek aan een begraafplaats van Amerikaanse soldaten in het Zuid-Limburgse Margraten een gelegenheid is om een ieder te eren die in de Tweede Wereldoorlog voor de vrijheid heeft gevochten.

De Amerikaanse president liet voorts weten het oneens te zijn met de Nederlandse benadering van euthanasie, abortus, het homohuwelijk en drugs. ,,Holland is a free country'', zei Bush. ,,Het is een land waar het volk over het beleid beslist. Ik en vele Amerikanen hebben een andere zienswijze. Ik geloof dat een fatsoenlijke samenleving er een is waar de meest kwetsbaren onder ons worden beschermd.''

Bush bedankte de Nederlandse regering voor de samenwerking om de wereld tot een vredige plaats te maken. Hij noemde specifiek de werkzaamheden van Nederlandse militairen in Irak die daar politie en leger hebben getraind. Daarmee hebben ze geholpen Irak stabiel te maken, zo vertelde Bush.

De Amerikaanse president herhaalde het standpunt dat de Verenigde Staten niet deel zullen nemen aan het in Nederland gevestigde Internationale Strafhof. ,,Maar dat betekent niet dat we mensen niet verantwoordelijk houden. Dat doen we nu in Amerika.''

Daarmee verwees Bush naar de vervolging van Amerikaanse soldaten die verantwoordelijk worden gehouden voor de martelingen en vernederingen van Irakezen in de Abu-Ghraibgevangenis in Irak. ,,Dat was een aberratie'', zei de president, ,,dat is niet waar Amerika voor staat.''

De onenigheid over het Internationale Strafhof moet wat Bush betreft samenwerking van Europa met Amerika ,,voor grote doelen in de wereld'' niet in de weg staan.

,,Luister, er zullen meningsverschillen zijn'', zei Bush. ,,Ik heb enkele moeilijke beslissingen genomen waarmee sommigen in Holland het niet eens waren. Ik neem beslissingen op grond van wat ik denk dat juist is. Dat doen leiders. Ik begrijp het als mensen zich zorgen maken over de gevoerde tactiek. Maar het doel is vrede. Ik maak me geen zorgen over opiniepeilingen. Dat doen leiders niet.''