Alternatief voor ergenis wegdrempels

De weerstand tegen de wildgroei van verkeersdrempels neemt snel toe. Volgens een onderzoek van de ANWB staat slechts 28 procent van de automobilisten positief tegenover drempels, waarvan de vorm en ligging lang niet altijd overeenkomt met de voorschriften. Die bevelen een plaatselijk licht bolvormig wegdek aan met een hoogte van 8 tot 12 centimeter. In sommige gemeenten liggen te hoge drempels op een onderlinge afstand van slechts enkele tientallen meters. Publieke dienstverleners zoals brandweer en ambulance haten ze, omdat zij door de snelheidsbeperkende effecten niet binnen gestelde tijden op de plaats des onheil kunnen komen.

Het Britse bedrijf Prismo, gespecialiseerd in wegdekcoatings, ontwikkelde het zogenoemde ribbelprint, dat een comfortabel maar niet minder effectief alternatief is voor drempels. Een strook van enkele tientallen meters sterk geribbeld asfalt heeft geen hinderlijke invloed op de vering van een auto, maar veroorzaakt voldoende trillingen en geluid om automobilisten langzamer te laten rijden.

Volgens Prismo daalde rond de proefopstelling het aantal snelheidsovertredingen met 46 procent.

    • Wim Oude Weernink