www.nrc.nl

NRC-nieuws via RSS. NRC Handelsblad biedt nu ook RSS-feeds aan op zijn website. RSS ofwel really simple syndication is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van nieuwe informatie op www.nrc.nl. Lees – indien nodig – de uitleg, abonneer u en iedere keer als de site wordt geactualiseerd krijgt u een aankondiging.

Leesclub. Na de klassieker Ik heb altijd gelijk van W.F. Hermans in de NRC-leesclub het volgende meesterwerk in de Nederlandse literatuur: De stille kracht van Louis Couperus. Literatuurkenners en -liefhebbers kunnen zowel in de krant als op een speciaal forum op www.nrc.nl van gedachten wisselen over deze stijlvol geschreven spannende tragedie met seks en spoken.

Webcongres. In het discussieforum gaat het deze week over het voorstel om alle schoolverlaters een jaar sociale dienstplicht te laten vervullen. Een goed plan om jongeren actiever te laten deelnemen aan en meer te betrekken bij de maatschappij? Lees de reacties van de deelnemers aan de discussie op www.nrc.nl/webcongres.

Europa. De Europaredactie van NRC Handelsblad belicht artikelen uit de Europese grondwet in de aanloop naar het referendum op 1 juni. Lezers met vragen kunnen terecht op www.nrc.nl/europa.