Utrecht eert Koningsberger

De Universiteit Utrecht stelt ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding van Nederland de Koningsberger-leerstoel in. De leerstoel op het vlak van vrede, vrijheid en rechtstaat is ter nagedachtenis aan hoogleraar Victor Jacob Koningsberger en zijn publieke stellingname gedurende de Tweede Wereldoorlog. Plantenfysioloog Koningsberger (1895-1965) sprak zich op 25 november 1940 publiekelijk uit tegen de uitsluiting van joden aan de universiteit. Leiden heeft sinds 1970 de vergelijkbare Cleveringa-leerstoel.