Personalia

Ronald Havenaar (1950), recensent van deze krant, is benoemd tot bijzonder hoogleraar transatlantische betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld door de Atlantische Commissie om onderzoek te doen naar de betrekkingen tussen Europa en Noord-Amerika. Hij zal zich vooral bezighouden met de periode na 1945. Havenaar publiceerde onder meer over de Koude Oorlog en Jacques de Kadt en schreef in 2003 het boek Muizenhol.