Meer vrouwen aan de top

Het is niet erg rooskleurig gesteld met de diversiteit bij PricewaterhouseCoopers in Nederland: de top bestaat voor slechts enkele procenten uit vrouwen en ook allochtonen zijn dun gezaaid bij de accountants- en adviesorganisatie. Twee jaar geleden lanceerde de raad van bestuur een ambitieus programma om de diversiteit te vergroten. Goede reden, vond bestuursvoorzitter Jos Nijhuis (47), om het komende jaar voorzitter te zijn van het Ambassadeursnetwerk. Dat bestaat uit topondernemers en -bestuurders die een beter man/vrouw-evenwicht en meer diversiteit in het management nastreven. ,,Diversiteit is cruciaal voor succes: het leidt tot meer innovatie en meer variatie in besluiten.'' Ook in zijn eigen bedrijf wil Nijhuis aan de slag: ,,Er komt 40 procent vrouwen bij ons binnen, maar het verloop is groter dan bij mannen. Dat is een verarming van onze cultuur.'' Nijhuis, die in het netwerk onder meer Peter Bakker (TPG) en Gerlach Cerfontaine (Schiphol) opvolgt: ,,Ons succes houden we alleen vast met een rijkere schakering aan toptalent.''

Personalia@nrc.nl

    • Friederike de Raat