Leids museum krijgt steun van ministerie

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat kampt met een tekort, krijgt financiële hulp van het Rijk. Het ministerie van OCW geeft een voorschot op de subsidie om de geldnood tijdelijk te lenigen.

Dit heeft een woordvoerster van OCW vanmorgen bevestigd. Hoeveel geld `naar voren wordt gehaald' willen de betrokkenen niet zeggen. Het museum ontvangt jaarlijks ongeveer 5,5 miljoen euro subsidie en trok in 2003 ruim 140.000 bezoekers, die onder meer afkwamen op De kleine meesterwerken van Egypte.

Het voorschot van het Rijk moet het museum helpen bij het op orde brengen van de financiën, want, zo zegt de OCW-woordvoerster: ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het museum over een paar jaar weer hulp nodig heeft.'' Directeur R. Magendans heeft inmiddels een reorganisatieplan gemaakt, dat voorziet in een flinke bezuiniging. ,,Daarbij zullen arbeidsplaatsen vervallen en gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten'', zegt Magendans. Hoeveel van de circa 70 arbeidsplaatsen vervallen, wil zij nu nog niet zeggen.

Het museum had in 2003 een exploitatietekort van een half miljoen euro, dat in 2004 is teruggebracht tot ongeveer 100.000 euro. ,,De reorganisatie moet leiden tot een structureel exploitatieoverschot, te beginnen in 2005. Dat hopen we onder meer te bereiken met vergroting van de inkomsten,'' zegt Magendans. Het museum heeft daarnaast 2,6 miljoen euro aan kortlopende schulden, zeven keer het eigen vermogen.

Eén van de projecten om meer inkomsten te werven is de internationale tentoonstelling Expeditie Mummie, maar die moest dit voorjaar worden uitgesteld na het wegvallen van een sponsor. Wel is hierin al veel geld geïnvesteerd, dat voorlopig niet kan worden terugverdiend. ,,Dat is één van de problemen'', erkent Magendans, ,,maar het gaat om een meerjarenproject en we zijn hard bezig met de financiering.''

Magendans heeft al langer een conflict met het personeel: de ondernemingsraad zegde vorige maand het vertrouwen in haar op. ,,Over mijn eigen positie praat ik niet'', zegt Magendans.