Informatienetwerk voor EU uitgebreid

`Europa naast de deur'. Met die leuze heeft Eurocommissaris Margot WallstRÖm (Communicatie en Institutionele Betrekkingen) vanmiddag het nieuwe informatienetwerk Europe Direct gepresenteerd. Europe Direct bestaat al sinds 2000, maar het krijgt nu de beschikking over een veel uitgebreider netwerk van bijna 400 vestigingen in alle 25-lidstaten. Nederland krijgt dertien informatiecentra, waarvan de meeste in openbare bibliotheken.

,,Het publiek kan zonder veel moeite vrije toegang krijgen tot informatie die het wenst'', aldus WallstRÖm. De Europese Commissie heeft bijna 10 miljoen euro als medefinanciering voor het informatienetwerk uitgetrokken. Bij de lokale vestigingen kunnen burgers informatie krijgen over onder meer subsidiemogelijkheden voor bedrijven en organisaties, programma's voor onderzoek, onderwijs, milieu, gezondheid, landbouw en de werking van de EU.

In de vestigingen van Europe Direct staan computers met toegang tot de EU-website waarop onder meer zittingen van het Europarlement worden uitgezonden. Verder kunnen burgers commentaren en vragen aan Brussel overbrengen. In 2004 maakten 80.000 burgers gebruik van Europe Direct. De meeste vragen gaan over besluitvorming in de EU. Ook zijn er veel vragen over pensioenen, arbeidsomstandigheden, gelijkheid van man en vrouw op het werk, het zoeken van werk in een andere lidstaat, subsidies en universitaire beurzen.

Europe Direct heeft een vanuit alle lidstaten bereikbaar gratis telefoonnummer: 00800 6789 1011. Een e-mailservice is bereikbaar via de website http://europa.eu.int/europedirect. Wie e-mail stuurt, krijgt volgens de Europese Commissie binnen enkele dagen antwoord.