Brussel stemt in met financiering zorgverzekering

De Europese Commissie heeft gisteren haar goedkeuring gegeven aan het nieuwe zorgverzekeringsstelsel dat de regering volgend jaar hoopt in te voeren.

De Tweede Kamer keurde het voorstel voor de zorgverzekeringswet in december goed, de Eerste Kamer zal zich er op 7 juni over uitspreken.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) moest nog goedkeuring van Brussel krijgen voor zijn zogenoemde risicovereveningsfonds. Uit dit fonds van 15 miljard euro worden de risico's gecompenseerd voor verzekeraars, die veel ouderen of chronisch zieken als klant hebben.

Verder ging de Europese Commissie ook akkoord met het feit dat ziekenfondsen hun financiële reserves – die ze met publiek geld hebben opgebouwd – volgend jaar inzetten als ze privaat zijn geworden.

Verzekeraars moeten vanaf 2006 iedereen accepteren voor de basisverzekering. Die basisverzekering bestaat uit het huidige afgeslankte ziekenfondspakket. Voor aanvullende verzekeringen bepalen verzekeraars zelf wie ze accepteren en waarom – net zoals nu het geval is.

Om in de private markt van volgend jaar te overleven krijgen verzekeraars een extra vergoeding voor bijvoorbeeld vrouwen in de leeftijd dat ze zwanger kunnen worden, ouderen, kinderen (die geen premie betalen) of carapatiënten en ouderdomsdiabeten. Dat bedrag komt uit een inkomensafhankelijke premie, die werkgevers betalen, en geld van het ministerie van Volksgezondheid.

Het stelsel lag de afgelopen weken onder vuur. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam concludeerden dat verzekeraars in een private markt toch op risico zullen selecteren. In het rapport Verbetering risicoverevening in de zorgverzekering, dat de universiteit in opdracht van de patiëntenfederatie NPCF schreef, schetsen hoe verzekeraars kunnen selecteren. De kans hierop neemt toe omdat de overheid de komende jaren het financiële risico voor verzekeraars wil verhogen.

Zo kunnen zorgverzekeraars volgend jaar selecteren met welke ziekenhuizen en instellingen ze contracten willen sluiten. Daarbij kunnen ze chronisch zieken weren door slecht toegesneden zorg voor bepaalde aandoeningen te contracteren. De verzekeraar heeft wel een zorgplicht, maar in de nieuwe wet staat minder strak omschreven wat dit inhoudt dan in de huidige ziekenfondswet.

Ook Peter Holland, voorzitter van de artsenorganisatie KNMG en Jos de Beer, directeur van GGZ-Nederland vrezen dat verzekeraars zullen selecteren en het basispakket langzaamaan uitkleden.

,,Echte onzin. Alsof een verzekeraar minder goede zorg zou inkopen voor zijn verzekerden om risicogroepen buiten de deur te houden'', zei minister Hoogervorst, die hierover eerder in een debat met bezorgde Kamerleden werd ondervraagd.