Brussel: betere toegang hypotheken

Consumenten in de Europese Unie moeten gemakkelijker toegang krijgen tot financiële diensten, zoals het afsluiten van hypotheken en het openen van rekeningen, in een andere dan de eigen lidstaat. Ook moeten belemmeringen voor grensoverschrijdende bankfusies in de EU worden weggenomen.

Dat zijn enkele van de belangrijkste doelstellingen in het discussiedocument ('groenboek') dat eurocommissaris McCreevy (Interne Markt) gisteren heeft gepresenteerd. Een beter geïntegreerde Europese markt voor retailbanking is volgens McCreevy ,,cruciaal'' voor economische en banengroei. Lagere kosten voor financiële diensten en pensioenvoorzieningen leveren, aldus McCreevy, zowel voor consumenten als bedrijven voordelen op.

Het document van de eurocommissaris komt op een pikant moment omdat ABN Amro is verwikkeld in een overnamestrijd om de Italiaanse bank Antonveneta. De Italiaanse centrale bank lijkt grensoverschrijdende bankfusies in Europa juist te ontmoedigen en de voorkeur te geven aan de rivaal van ABN Amro.

De Ierse Commissaris onderstreepte ook dat concentraties in de Europese bankensector nodig zijn. McCreevy vroeg vorige maand nog uitleg aan de Italiaanse centrale bank over de problemen van ABN Amro bij pogingen om Antonveneta over te nemen. Volgens McCreevy zijn concentraties vooral nodig wegens de financiële stabiliteit. Hij noemde ,,structurele, juridische, financiële en zelfs culturele redenen'' voor het achterblijven van grensoverschrijdende bankenconcentraties.

Belanghebbende partijen hebben tot 1 augustus om op het groenboek van de Europese Commissie te reageren. McCreevy onderstreepte gisteren dat het er vooral om gaat om te zorgen dat bestaande regelgeving goed wordt uitgevoerd. Hierbij moeten nationale toezichthouders een belangrijke rol spelen. Ook wil McCreevy dat de toezichtpraktijken in de EU naar elkaar toegroeien.

De eurocommissaris wil bij voorstellen voor eventuele nieuwe regels door 'evaluatie van de impact' steeds nagaan of deze wel echt voordeel opleveren. Vanuit de financiële sector werd positief gereageerd op McCreevy's voornemen nieuwe regelgeving zoveel mogelijk te beperken.

Op enkele gebieden kondigde hij nieuwe initiatieven aan. Zo komt de Commissie deze zomer nog met groenboeken over beheer van activa (bezittingen), een markt van 5000 miljard euro, en hypotheekkredieten. Volgens McCreevy kan de EU door versterking van financiële sector ook meer invloed uitoefenen op wereldwijde standaarden voor toezicht.

Hij wees er verder op op dat met het bijna voltooide Financial Services Action Plan, dat zijn voorganger Bolkestein lanceerde, de financiële markten voor investeerders, kapitaalverschaffers en financiële dienstverleners al efficiënter zijn geworden.