Bos wil hooguit 7 ministers

PvdA-leider Wouter Bos wil in een volgende regeerperiode ,,een kernkabinet van zes of zeven ministers''. Daaronder wil Bos ,,minstens twintig'' staatssecretarissen of ,,junior-ministers''.

Dat zegt Bos in een interview met het opinieweekblad HP/De Tijd van deze week. Bos: ,,Ik denk dat je daarmee beter in staat bent de verkokering te doorbreken en problemen integraal te benaderen.'' Volgens Bos zouden er in elk geval kerndepartementen voor Buitenlandse Zaken, Zorg, Onderwijs en Economie, Sociale Zaken en Financiën en Ruimte moeten komen.

De ambtelijke toplaag van secretarissen-generaal zou met de komst van de junior-minister komen te vervallen. ,,Sommige dingen moet je ook gewoon proberen, de overheid moet meer experimenteren'', aldus Bos.

Bos' idee voor een kernkabinet is niet nieuw. Ook in de plannen van het kabinet (Andere Overheid) wordt gesproken over het samenvoegen van departementen. Ook denkt het kabinet na over een meer politieke aansturing van het ambtelijk apparaat, analoog aan Bos' idee over de junior-ministers die een directer contact met de ambtenaren hebben dan de staatssecretarissen nu.

Het CDA stelde al eerder een kabinet met minder ministers voor. Kamerlid Liesbeth Spies van het CDA voelt dan ook wel wat voor het voorstel van Bos. Paradoxaal genoeg voegde het tweede kabinet-Balkenende echter een minister toe (de portefeuille Ontwikkelingssamenwerking was onder Balkenende I voor een staatssecretaris) aan het kabinet. Er zijn nu zestien ministers en tien staatssecretarissen.

Ook de VVD is in principe voor minder ministers. Een commissie onder voorzitterschap van Hans Wiegel adviseerde enkele jaren geleden al eens om tot een kernkabinet te komen. Maar Kamerlid Ruud Luchtenveld (VVD) vindt zes ministers wel erg weinig.