Betalen voor agenten bij evenementen

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) wil de inzet van politie bij grote evenementen voor de helft in rekening brengen bij de organisatoren.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat hij heeft voorgelegd aan diverse koepelorganisaties.

Remkes voert met deze maatregel een afspraak uit die is vastgelegd in het regeerakkoord dat CDA, VVD en D66 in 2003 sloten. Het ontwerp-wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de politie en de voetbalbond KNVB.

Remkes wil de kosten van de politie in rekening brengen bij wedstrijden in het betaald voetbal, maar ook bij andere grootschalige evenementen waar een grote inzet van de politie noodzakelijk is.

Woordvoerders van CDA en VVD in de Tweede Kamer hebben positief gereageerd op het voorstel. De KNVB wijst het plan ,,om principiële redenen'' af. De organisatie vindt handhaving van de orde een echte politietaak. Ook de korpsbeheerders zeggen er, net als in 2003, niets voor te voelen.

In het voorstel zullen vaste bedragen worden vermeld die aangeven wat de inzet van de politie per persoon en per uur kost. Hierbij kan verschil worden gemaakt tussen de verschillende soorten politie. Als na afloop van het evenement blijkt dat minder politie is ingezet, krijgt de organisator van het evenement een deel van zijn geld terug.

Volgens Remkes hoeft de inzet van politie bij betogingen, samenkomsten, vergaderingen, begrafenissen, herdenkingen en bij door de overheid georganiseerde evenementen niet te worden verrekend. Het CDA zou dat liever wel zien. In het regeerakkoord staat: ,,Om de politie te ontlasten zal grootschalige politie-inzet bij manifestaties worden teruggedrongen, een voorstel voor bijdragen aan de politiekosten bij commerciële manifestaties wordt voorbereid.''

Als er toch geld op tafel moet komen voor politie-inzet, dan wil de KNVB meebeslissen over de inzet van die middelen. Ook de organisatoren van evenementen, verenigd in de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), eisen inspraak als ze tot meebetalen worden gedwongen. Een VVEM-woordvoerder stelt dat de aangesloten organisatoren meestal zelf beveiliging regelen en weinig politie nodig hebben.