AFM legt Spaar Select boetes op van 88.940 euro

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Spaar Select twee boetes opgelegd van in totaal 88.940 euro. De keten van tussenpersonen heeft effectendiensten aangeboden zonder over de benodigde vergunning te beschikken. Bovendien heeft de franchiseorganisatie telefonisch klanten geworven, ook wel cold calling genoemd. De AFM meldde tevens dat Levob Bank drie boetes heeft gekregen van in totaal ruim 27.000 euro. De bank heeft niet goed vastgelegd welk beleggingsrisico klanten kunnen dragen, zoals de zorgplicht voorschrijft. Ook stelde Levob een beleggingsproduct in zijn brochures te florissant voor, aldus de AFM.