Winstbelasting

In het artikel Winstbelasting gaat radicaal omlaag (29 april, pagina 1) staat dat de deelnemingsvrijstelling zal worden afgeschaft. De vrijstelling wordt niet afgeschaft, maar aangepast en vereenvoudigd.