Werkloosheid in eurozone stijgt

De werkloosheid in de twaalf eurolanden is in maart van dit jaar licht gestegen met 0,1 procentpunt tot 8,9 procent, in vergelijking met februari. In maart van het vorig jaar bedroeg de werkloosheid in de eurozone 8,8 procent. In de hele Europese Unie was in maart 8,9 procent van de beroepsbevolking werkloos, evenals in februari. Volgens Eurostat is de werkloosheid in Nederland naar verhouding het sterkst is gestegen. Gemeten over februari steeg het percentage werklozen van 4,4 naar 5,0. Ierland kent met 4,3 procent de laagste werkloosheid in de Europese Unie. Spanje blijft met 10,2 procent relatief het hoogste aantal werklozen houden in de eurozone. Polen heeft de meeste werklozen van alle EU-lidstaten: 18,1 procent.