Werkgevers voor EU-Grondwet

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland mengen zich in de campagne over het Europees referendum en adviseren hun leden om voor de Europese Grondwet te stemmen. Een stem tegen is volgens de werkgevers op termijn slecht voor de Nederlandse economie.

Dat hebben de voorzitters van beide verenigingen, Jacques Schraven van VNO-NCW en Loek Hermans van MKB Nederland, vanmiddag bekendgemaakt. Beide beklemtonen de voordelen die Europa Nederland de afgelopen decennia heeft gebracht.

Hermans noemde vijf redenen voor het MKB om voor de Grondwet te stemmen, variërend van efficiëntere besluitvorming in de Unie en het recht dat Nederland houdt om de Europese begroting te veto-en tot de grotere rol van lidstaten in Europese besluitvorming en de continuïteit van bestuur in Europa.

Schraven stelt dat de Europese Grondwet drie ,,belangrijke verbeteringen'' bevat. ,,De Europese Unie wordt slagvaardiger, hetgeen belangrijk is voor het goed functioneren van de interne markt en voor verbetering van het concurrentievermogen van Europa. Europa verstevigt zijn positie in de wereld, onder meer door een gezamenlijke minister van Buitenlandse Zaken en meer mogelijkheden om gemeenschappelijk op te treden op het gebied van immigratie, criminaliteit en terrorisme. En het Europees parlement krijgt veel meer bevoegdheden waardoor Europa democratischer wordt.''

Schraven: ,,Met een `nee' tegen de Grondwet zouden we onszelf verschrikkelijk in de vingers snijden. Daarmee traineren we niet alleen broodnodige verbeteringen, maar we zorgen er bovendien voor dat we onze goede positie in Brussel verspelen. Nederland zou ernstige imagoschade oplopen.'' Hermans: ,,Een afwijzing van de Gronwet zal leiden tot mogelijke instabiliteit en besluiteloosheid in een tijd dat een krachtdadig optreden van de EU noodzakelijk is.'' Hermans wijst er tevens op dat bij een `nee' wellicht opnieuw onderhandeld zal worden in de Unie, en het is ongewis of dat tot een beter resultaat zal leiden.

Schraven benadrukte dat de Europese interne markt in de eerste tien jaar van haar bestaan (sinds 1992) 2,5 miljoen banen voor heel Europa en een gezamenlijke welvaartsstijging van 877 miljard euro heeft opgeleverd. Ook zei hij dat Nederland nooit ,,in zijn eentje de staaloorlog met de VS had kunnen winnen''.