Werkgevers: geld uit heffingen naar `andere' aanpak van files

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft een voorbehoud gemaakt bij het advies van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit waarvan de hoofdlijnen afgelopen vrijdag bekend zijn gemaakt. De werkgevers maken deel uit van deze adviesgroep onder voorzitterschap van voormalig ANWB-directeur P.Nouwen. In een reactie zeggen de werkgevers dat ze ,,alleen een handtekening zetten onder het advies als dit leidt tot een fundamenteel andere aanpak van het fileprobleem''. Dit betekent voor VNO-NCW dat de inning van de heffingen moet worden geregeld door een nieuwe organisatie die onafhankelijk van de overheid opereert. Voor de werkgevers mag de congestieheffing, die als eerste zal worden ingevoerd in de plannen van de werkgroep-Nouwen, geen extra belasting worden, ,,zoals destijds in de plannen van Tineke Netelenbos''. De inningsorganisatie moet het geld ,,doorsluizen'' naar de wegbeheerder die hiermee de aanleg van nieuwe weggedeeltes en onderhoud kan bekostigen. ,,Alleen met zo'n systeemverandering kan worden gegarandeerd dat weggebruikers waar voor hun geld krijgen: een prijs om te kunnen doorrijden in plaats van de huidige belastingheffing op langdurig stilstaan''.