`Militairen VS waren onervaren'

De Amerikaanse militairen in Irak die daar een Italiaanse geheim agent hebben gedood, waren onervaren. Ze hebben de Italiaan niet met opzet gedood. Dit staat in een Italiaans rapport dat gisteren is vrijgegeven.

De Amerikanen die de Italiaan hebben doodgeschoten waren volgens het Italiaanse rapport ook vermoeid en ze hadden last van stress. Volgens het rapport hebben de Amerikanen na de beschieting ,,geknoeid'' met bewijsmateriaal op de plaats van handelen.

De fatale schietpartij vond begin maart plaats bij een controlepost nabij het vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad, kort na de vrijlating van de Italiaanse journaliste Giuliana Sgrena. Ze was een maand gegijzeld geweest in Irak. Na haar vrijlating werd Sgrena per auto vervoerd door Nicola Calipari, het hoofd van de Italiaanse geheime dienst in Irak. Toen zijn auto de Amerikaanse wachtpost naderde werd het voertuig beschoten.

,,Het is waarschijnlijk dat spanning (...), onervarenheid en stress er toe leidden dat sommige Amerikaanse militairen instinctief reageerden en weinig beheersing toonden'', staat in het rapport.

Italië weigerde eerder een Amerikaans onderzoek naar het schietincident te onderschrijven. De Verenigde Staten presenteerden zaterdag een officieel rapport – dat vorige week al was uitgelekt – waarin de militairen die Calipari doodschoten werden vrijgepleit.

In het eigen rapport spreekt Italië tegen dat er sprake was van slechte communicatie tussen de Amerikanen en de Italianen in Irak, zoals het Amerikaanse onderzoek uitwees. De Amerikanen waren wel geïnformeerd over de onderhandelingen over de vrijlating van Sgrena en ze wisten, 25 minuten voor Calipari werd gedood, over haar vrijlating, aldus verschillende Italiaanse kranten die over het rapport publiceerden. Dit spreekt eerdere berichten van de hoogste Italiaanse verbindingsofficier in Irak tegen. Hij schreef in maart dat hij van de Italiaanse geheime dienst de Amerikanen niet mocht informeren over de vrijlating en het vervoer van Sgrena.

De ministeries van Buitenlandse Zaken in Rome en Washington hebben eind vorige week een gezamenlijke verklaring uitgegeven over het onderzoek naar de dood van Calipari. ,,De onderzoekers zijn niet tot een gemeenschappelijke conclusie gekomen, ofschoon ze het wel eens waren over feiten, bevindingen en talrijke aanbevelingen.'' Waar de verschillen van mening lagen werd toen niet gezegd.

Premier Silvio Berlusconi heeft het Italiaanse rapport gisteravond aangeboden aan de Amerikaanse ambassadeur in Rome.