`Maximum aan beloning adviseurs'

De vergoedingen die leden van adviescommissies van ministeries ontvangen, moeten openbaar worden. Als deze uitstijgen boven het jaarsalaris van een minister (ruim 120.000 euro) moeten ze verlaagd worden.

Dat vinden de Tweede-Kamerfracties van VVD, D66 en GroenLinks. Aanleiding is een bericht in De Telegraaf over de vergoeding van Paul Rosenmöller, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, voor zijn voorzitterschap van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden (PaVEM). De Kamerleden Halsema en Duyvendak (beiden GroenLinks) hebben hier schriftelijke vragen over gesteld aan de ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken.

Zij willen weten of het waar is dat de voorzitter voor zijn werk van één dag in de week een vergoeding ontvangt van 1.360 euro per dag, exclusief BTW en met een maximum van 70.720 euro. Daarnaast willen de Kamerleden meer inzicht in de vergoedingsregelingen die gelden voor rijkscommissies. Kamerlid Weekers (VVD) heeft aangekondigd eveneens Kamervragen over dit onderwerp te zullen stellen.

Een woordvoerster van Sociale Zaken waaronder de commissie valt, bevestigt de genoemde bedragen. Prinses Máxima en voormalig VVD-leider Dijkstal, die eveneens voor de commissie PaVEM werken, ontvangen maximaal 34.400 euro per jaar. De commissie PaVEM, die in april 2003 is ingesteld, wordt overigens volgende maand opgeheven.

Halsema, fractieleidster van GroenLinks, noemt de vergoeding van de PaVEM-voorzitter ,,nogal vorstelijk''. Zij wil geen antwoord geven op de vraag of haar partijgenoot had moeten afzien van de vergoeding of zelf om een lager bedrag had moeten vragen. ,,Ik vel alleen een algemeen oordeel over de hoogte van deze onkostenvergoeding, ik ga niet over zijn financiële huishouding.''

Halsema wil niet alleen dat het rijk de vergoedingen openbaar maakt, maar ook dat hierin eenheid wordt gebracht. Volgens haar is het ,,een rommeltje'' en gelden er bij elk ministerie andere regelingen.

Rosenmöller zelf was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. In De Telegraaf zegt hij dat zijn honorering nooit een punt van discussie is geweest. ,,Ik kreeg gewoon te horen: dit krijg je ervoor.'' Rosenmöller heeft afgezien van het wachtgeld van ongeveer 60.000 euro per jaar waarop hij als oud-Kamerlid zes jaar recht had. Ook als hij dat niet had gedaan, had hij het wachtgeld niet ontvangen, want inkomsten worden erop in mindering gebracht.