Keuringsarts luidt massaal de noodklok

Ondanks de gepeperde kritiek van voorzitter Wijers van de vereniging van keuringsartsen (NVVG) heeft het kabinet de eerste fase van de WAO-hervormingen ingevoerd. Zieke werknemers krijgen nu twee jaar in plaats van één jaar loon en er wordt strenger gekeurd.

Sinds 1 oktober worden 350.000 WAO'ers volgens deze nieuwe criteria herbeoordeeld. ,,Geen verzekeraar waagt het tussentijds zijn polisvoorwaarden aan te passen'', zegt Wijers. ,,Maar het kabinet doet dat wel.'' De NVVG ontvangt signalen dat de nieuwe keuringsmethode veel stress veroorzaakt onder haar leden. Ook Tweede-Kamerleden ontvangen (anonieme) telefoontjes en e-mails met noodkreten van keuringsartsen. De NVVG onderzoekt de ervaringen met de herbeoordelingen. Vinden zij dat zij hun werk onder druk moeten uitvoeren? Voelen ze gedwongen om meer mensen goed te keuren dan eerst? Gaan ze over hun professionele grenzen heen?

De herkeuringen druisen in tegen Wijers' rechtsgevoel: ,,Mensen die wij afkeuren, en die dus recht zouden hebben op WAO, moeten een second opion ondergaan. Maar als iemand wordt goedgekeurd en zijn uitkering verliest, gebeurt dat niet.''

Als de Kamer er mee instemt, gaat de tweede fase van de WAO-hervorming volgend jaar in. Alleen mensen die `volledig en duurzaam' arbeidsongeschikt zijn krijgen nog een WAO-uitkering.