Fraudeurs in Overijssel gevonden door te laag waterverbruik

Frauderende uitkeringsgerechtigden zijn in Overijssel tegen de lamp gelopen omdat zij te weinig water hadden gebruikt.

De fraudeurs hadden aangegeven op een bepaald adres te wonen, maar het waterverbruik was zo laag dat het opgegeven adres onmogelijk het hoofdadres kon zijn. In totaal is hiermee voor 1,1 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde uitkeringen opgespoord; 21 uitkeringen zijn helemaal stopgezet, in een aantal gevallen is de uitkering verlaagd. In één situatie is er over een periode van ruim tien jaar voor 125.000 euro gefraudeerd.

Het project `Waterproef' van de Overijsselse gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en de uitkeringsinstantie UWV liep in de periode april 2004 tot februari van dit jaar. Ieder huishouden waar minder dan 10 kubieke meter water werd afgenomen, werd gekoppeld aan het bestand met uitkeringsgerechtigden. Een alleenstaande gebruikt gemiddeld vijftig kubieke meter per jaar. In een aantal gevallen van extreem laag waterverbruik bleek er geen sprake te zijn van fraude, maar ging het volgens coördinator W. Pelgrom van het Overijssels Bureau Fraudebestrijding om ,,schrijnende gevallen'' of mensen die een zwervend bestaan leiden.

Het is voor het eerst dat het watergebruik wordt gebruikt om fraudeurs op te sporen. In Groningen is er een koppeling gelegd met de bestanden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De leefsituatie van uitkeringsgerechtigden die meerdere auto's op hun naam hebben staan, is daarbij onderzocht. ,,Vroeger gingen we meer af op signalen, nu analyseren we meer'', zegt Pelgrom.

Het project `Waterproef' wordt mogelijk uitgebreid naar andere delen van Nederland. Pelgrom is niet bang dat potentiële fraudeurs nu vaker naar het opgegeven hoofdadres gaan om daar flink de kraan te laten lopen. ,,Ik vraag me af hoe lang je dat vol kunt houden. Bovendien zijn er zoveel manieren waarop we effectief kunnen detecteren.''