Vlaams Belang kaapt Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid is geen monopolie van socialisten, vindt Vlaams Belang. De extreem-rechtse partij wil zich op 1 mei profileren als arbeiderspartij.

Als een medewerker van het extreem-rechtse Vlaams Belang tientallen vlaggen van de Vlaamse Leeuw uitdeelt, kleurt de straat geel-zwart aan de ingang van de Antwerpse luchthaven in Deurne. In de stralende ochtendzon wachten naar schatting driehonderd mensen geduldig op de komst van hun voorman, Filip Dewinter.

Al negen jaar viert ook zijn partij de Dag van de Arbeid. ,,Want het Vlaams Belang is de partij van de kleine man, van de zwaksten in de samenleving, van de werklozen en van het gewone volk'', scandeert Dewinter even later. ,,Eén mei kan en mag niet gemonopoliseerd worden door de socialisten.'' Een meisje van drie in rood T-shirt zwaait geamuseerd met haar grote vlag van de Vlaamse Leeuw.

Het Vlaams Belang profileert zich als een partij die ook opkomt voor de belangen van de arbeiders. Onder de titel `Werk in eigen stad' verzamelen de aanhangers zich dit jaar bij de luchthaven van Antwerpen. Volgens Dewinter wacht de luchthaven een stille dood omdat er geen uitbreiding komt van de landingsbaan. Hij noemt het een van de vele voorbeelden waaruit zou blijken dat de politieke leiders in Vlaanderen ,,kansen op werk laten liggen''.

In zijn toespraak krijgen de Vlaamse socialisten al snel een veeg uit de pan. ,,Voor de SP.A telt eigen volk laatst'', roept Dewinter druk gesticulerend. Met een opgestoken vinger vervolgt hij staccato: ,,Maar voor het Vlaams Belang telt het eigen volk nog altijd eerst.'' Nog voor hij is uitgesproken, beginnen toeschouwers met een vuist in de lucht luidkeels en langdurig ,,eigen volk eerst'' te scanderen.

In het publiek is de 77-jarige Jozef Janssens milder voor de socialisten. Ze komen volgens hem even goed op voor de belangen van de arbeiders als het Belang. ,,Maar de socialisten zijn honderd procent tegen de Vlaamse onafhankelijkheid'', zegt hij.

De strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid is alomtegenwoordig op bijeenkomsten van het Belang. Dewinter spreekt zijn publiek tijdens de 1-meitoespraak consequent aan met een krachtig ,,kameraden-nationalisten''. Bezoekers dragen T-shirts met opschriften als `Republiek Vlaanderen' en `Vlaanderen Vrij'. Medewerkers van het Belang ontrollen een groot spandoek waarop staat dat een einde moet komen aan ,,175 jaar Belgische bezetting van Vlaanderen'', naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid dit jaar.

Ook voor partijlid Luc Van den Broeck (52) geeft de onafhankelijkheidsstrijd voor Vlaanderen de doorslag bij zijn sympathie voor het Vlaams Belang. ,,De Vlaamse socialisten zijn niet Vlaamsgezind en laten zich dicteren door de socialisten in het Franstalige deel van België'', vindt hij.

Dewinter grijpt de gelegenheid aan om ook andere stokpaardjes te berijden, zoals de afwijzing van de Europese Grondwet. ,,Een `ja' voor de Grondwet is een `ja' voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie'', beweert Dewinter, die er niet bijzegt dat de Turkse kandidatuur van vóór de Grondwet dateert. ,,Europa stevent af op een sociale ramp als Turkije erbij komt'', zegt Dewinter, die waarschuwt voor de kosten en de komst van Turkse immigranten.

Het vreemdelingenthema ontbreekt niet in de toespraak van Dewinter. Het Vlaams Belang is niet racistisch, maar allochtonen moeten zich aanpassen als ze hier leven, vindt hij. Hij roept ze op om harder te werken en harder te studeren. ,,Doe beter uw best en pas u aan. Als u dat niet kan, keer dan terug'', roept de man die in maart door de lezers van het Vlaamse weekblad Humo werd verkozen tot `Ergerlijkste Belg'. Hier krijgt hij bijval van zijn gehoor. De handen gaan op elkaar.

Jozef Janssens neemt de retoriek van Dewinter over: ,, Vreemdelingen zijn hier eigenlijk welkom hoor, maar ze moeten zich aanpassen. De meesten komen om te profiteren.'' Zijn vrouw staat knikkend naast hem. Ze kon de 1-meitoespraak van Dewinter wel appreciëren. ,,Hij kan het goed zeggen.''

    • Kristof de Ryck