Top publieke organisaties schrapt bonus

De bestuursvoorzitters van twee grote publieke organisaties, de SVB (AOW, kinderbijslag) en het CWI (arbeidsmarktbeleid), zien zelf af van hun bonus over 2004 die ruim 10.000 euro had kunnen zijn.

Hun beslissing staat haaks op het ongenoegen dat de afgelopen weken ontstond onder politici, vakbonden en publieke aandeelhouders toen bleek dat de topmanagers van de energiebedrijven Essent en Nuon vorig jaar bonussen van rond twee ton ontvingen.

,,Ik heb een eervolle en prachtige baan en ik verdien genoeg'', zegt voorzitter R. de Groot van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), dat onder meer werkzoekenden aan een baan moet helpen. ,,Ik heb geen bonus nodig om gestimuleerd te worden.''

Ook de driehoofdige raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW- en de kinderbijslag uitkeert, ziet af van een bonus. ,,Wij hebben het over 2003 ook gedaan'', zegt bestuurslid M. Kemp. ,,Dat was al voordat de huidige discussie losbarstte. Een bonus past niet in de huidige financiële situatie. Verder vinden we dat het basissalaris passend moet zijn, en dat is het geval, en dat prestatiebeloning niet past in het publieke domein.''

Bij uitkeringinstantie UWV moet minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) volgens een woordvoerder nog beslissen over de bonus van het bestuur. De bonussen bij alle drie zijn maximaal tien procent van het salaris.

Bij SVB werken ongeveer 4.000 mensen, CWI heeft bijna 4.000 voltijdbanen en UWV had eind vorig jaar ruim 22.000 medewerkers.

,,Ik heb bij mijn aanstelling nergens om gevraagd'', zegt De Groot van CWI, wiens salaris plus pensioenkosten samen op 140.000 komen. De andere CWI-bestuurders krijgen wel een bonus, van 7 à 8 procent (2004) zegt hij.

Topman M. Boersma van Essent beriep zich bij de verdediging van zijn bonus op het arbeidscontract dat hem bij zijn aantreden in 2003 was aangeboden. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Essent zei Boersma af te zien van de helft van zijn bonus over 2004, zijnde ruim 80.000 euro. Het gaat naar een goed doel. Zijn Nuon-collega geeft zijn korte termijn bonus van 97.000 euro over 2004 op.

Afgelopen vrijdag besloot het kabinet tot openbaarmaking van de inkomens van bestuurders van organisaties wier inkomsten voor tenminste 50 procent uit publieke middelen komen. De instelling die meer betaalt dan een ministerssalaris moet dat in haar jaarverslag melden. De ministerraad moet akkoord gaan met hogere betalingen dan een ministersalaris (nu 120.000 euro).

    • Menno Tamminga