Stellingen

Als het versterkt broeikaseffect een steeds mooier voorjaar tot gevolg heeft, werkt het mogelijk ook in de hand dat het pleidooi voor afschaffing van de christelijke feestdagen verstomt.

Willem Heijboer, Universiteit Utrecht

Ouderdom is een levensfase waar veel toekomst in zit.

Tinie Kardol, Universiteit Maastricht

Vooroordelen zijn niet meer dan algemene conclusies getrokken uit doorgaans slechte observaties.

C. Vossen, Universiteit Leiden

De vraag of men te maken heeft met een andere taal dan de standaardtaal of een dialect van de standaardtaal is een politieke en geen taalkundige vraag.

M. van Koppen, Universiteit Leiden