`Blair besloot al in 2002 over deelname Irak'

De Britse premier Tony Blair is gisteren opnieuw onder druk komen te staan over `Irak'. Ditmaal door uitgelekte notulen van een geheime bespreking uit juli 2002, waaruit blijkt dat Blair destijds al voorbereidingen in gang zette voor een inval in Irak. De oorlog tegen Irak begon een jaar later, in maart 2003.

Volgens de notulen, die uitgebreid werden geciteerd in The Sunday Times van gisteren, verklaarde Blair onder meer: ,,Als de politieke context goed was, zouden de mensen een omverwerping van het regime (regime change) steunen.'' De militaire top, eveneens present bij het beraad, kreeg opdracht om alvast de militaire kant van de operatie uit te werken.

Blair zelf ontkende gisteren tegenover de BBC dat uit de notulen blijkt dat hij al in 2002 zou hebben besloten tot medewerking aan Amerikaanse plannen voor een inval in Irak. Het echte besluit viel volgens hem pas later. Blair kreeg bijval voor zijn interpretatie van de toenmalige chef-defensiestaf, Lord Boyce. Deze verklaarde vandaag in The Times dat het gebruikelijk is dat zulke voorbereidingen worden getroffen voor de definitieve politieke beslissing valt.

De Liberaal-Democratische woordvoerder Menzies Campbell verklaarde echter dat uit de stukken blijkt dat Blair vanaf het begin aanstuurde op de omverwerping van Saddam Hussein. De nadruk op het gevaar van massavernietigingswapens, die later volgde, was slechts een voorwendsel voor dat doel.

Aan de bewuste vergadering op 23 juli 2002 namen behalve Blair ook minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw en minister van Defensie Geoff Hoon deel. Voorts was onder meer present Lord Goldsmith, de hoogste juridische adviseur van Blair. Straw toonde zich sceptisch over een oorlog tegen Irak. Volgens de notulen noemde hij de argumenten daarvoor ,,dun''. De minister stelde dat Saddam op dat moment geen grote bedreiging voor het Midden-Oosten vormde. ,,Zijn vermogen tot het gebruik van massavernietigingswapens is geringer dan dat van Libië, Noord-Korea of Iran'', hield Straw de anderen voor. Straw was degene, die vervolgens suggereerde om de zaak te forceren door een ultimatum te stelllen aan Saddam Hussein dat hij de wapensinspecteurs van de Verenigde Naties weer moest toelaten.

Lord Goldsmith, die vorige week in opspraak raakte wegens een uitgelekt advies omtrent de wettigheid van de oorlog, wees er tijdens de vergadering op dat het niet eenvoudig zou zijn een juridische grondslag te vinden voor een aanval op Irak.

Uit opiniepeilingen blijkt overigens dat Labour, de partij van premier Blair, nauwelijks hinder ondervindt van de recente onthullingen over `Irak'. Labour blijft volgens alle peilingen ruim voorliggen op de Conservatieven. Op donderdag worden verkiezingen gehouden in Groot-Brittannië.