Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Koningshuis

Webcongres:Beatrix hoeft niet af te treden als ze 70 wordt

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, bogen zich over de volgende stelling: moet de koningin, als ze 70 wordt, wegens haar leeftijd aftreden? Welnee, vond 47 procent.

Oneens

Simon Dikker Hupkes, Amsterdam: ,,Beatrix doet haar werk als koningin uitstekend. Nederland heeft nu juist behoefte aan stabiliteit en zij kan daar met haar ervaring aan bijdragen. Bovendien is zij na het wegvallen van haar echtgenoot en ouders relatief alleen, het werk houdt haar bezig en vitaal.'' Yaël Schrijver, Amstelveen: ,,Als Beatrix tot haar tachtigste of ouder vakbekwaam is, zie ik geen reden om haar weg te sturen. Leeftijdsdiscriminatie om competente mensen aan de kant te zetten is onrechtvaardig.''

Herman Plagge, Hintham:,,Zolang een persoon fysiek en psychisch in staat is om zijn of haar beroep naar behoren uit te oefenen, is het belachelijk om die persoon te bewegen met pensioen te gaan.''

Paul van den Bergh, Tilburg: ,,In deze tijd van politieke en sociale spanningen, en met een verminderd vertrouwen in de politiek onder de Nederlandse bevolking, is koningin Beatrix een baken van standvastigheid, plichtsbesef en eenheid. We kunnen haar ervaring in de komende jaren nog goed gebruiken.''

Hans Invernizzi, Zwolle: ,,Deze koningin is een sterke persoonlijkheid met een groot inlevingsvermogen. In een maatschappij die steeds verder fragmenteert en barst van de spanningen, is Beatrix een bindende factor. Als het haar wens is en zij het werk nog aankan, moet zij in het landsbelang vooral blijven doorregeren na haar zeventigste.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,Wegens de leeftijd behoeft ze niet op te stappen. Verstandig zou het wél zijn, met het voordeel dat de monarchie geassocieerd wordt met een jonge, vitale generatie.''

Koen Pruymboom, Rotterdam: ,,Zolang koningin Beatrix nog goed in staat is haar (grotendeels ceremoniële) ambt te vervullen en zij hier zelf ook nog zin in heeft, zie ik in haar leeftijd geen enkel probleem. Daarmee blijven Máxima en Willem-Alexander voorlopig nog even buiten de extra aandacht die een staatshoofd krijgt.''

Ben Raaijman, Hoogwoud: ,,De monarchie is een natie-bindend volksvermaak. Hoe ouder de konigin wordt, hoe langer en ongeduldiger de troonopvolger in de coulissen moet hangen, en hoe meer er dan waarschijnlijk voor ons op roddels belust volk te zien zal zijn. Dat rechtvaardigt in elk geval een klein beetje het instituut.''

Ingrid Petiet, Zwolle ,,Ze moet doorgaan zolang ze er plezier in heeft. Intussen kunnen de kleinkindjes opgroeien in de schaduw van de troon. Lukt het de majesteit niet meer, dan heeft ze een zoon die zijn hele leven is getraind in het opvolgen van zijn moeder. Overigens ben ik van mening dat Nederland een republiek moet worden.''

Eens

Emile de Deckere, Vlaardingen: ,,Beatrix is ook een mens. Met het ouder worden gaan alle functies achteruit. Ook geestelijke of verstandelijke capaciteiten. Aftreden met 70 jaar lijkt me ook voor haar persoonlijk van belang. Ze hoeft echt niet bang te zijn dat ze achter de geraniums komt te zitten.''

Thérèse De Kok, Ede: ,,In de komende drie jaar kan zij geleidelijk haar zaken overdragen aan haar zoon die als hij 40 jaar wordt `volwassen' genoeg geacht mag worden om als koning te functioneren. Anders zitten wij net als in Engeland met een vorstin opgescheept die maar niet tot afscheid nemen te bewegen valt. Dat doet afbreuk aan de waardigheid van koningin Beatrix en draagt niet bij aan acceptatie van dit in feite achterhaalde systeem.''

Gerard Bader, Amsterdam: ,,Het instituut koning/koningin in zijn huidige vorm is en blijft een merkwaardige uitwas in een democratisch systeem. Het is te hopen, maar niet te verwachten, dat de koningin het instituut aanpast door politieke aspecten te ontkoppelen voor zij 70 wordt. Dat zou het voor de opvolger een stuk gemakkelijker maken, beter bij hem passen en voor de vorstin gemoedsrust opleveren.''

Remco Ekkers, Zuidhorn: ,,Ze moet morgen aftreden, niet omdat ze het slecht doet, maar om een einde te maken aan een zestiende-eeuws systeem.''

Holly Moors, Haren: ,,Misschien kunnen we dan de monarchie gelijk afschaffen. Maar ja, wat moet die arme Willem-Alexander dan beginnen? Toch blijf ik het gênant vinden in een koninkrijk te wonen. Als entertainment is het voor het grote publiek allemaal wel aardig, maar voor een moderne staat is het volledig uit de tijd.''

Henk van der Linden, Dordrecht: ,,Ik stem `eens' onder de voorwaarde dat ze niet wordt opgevolgd. Een koningshuis is in mijn visie uit de tijd, dus biedt de 70 jaar een mooie gelegenheid om ermee op te houden.''

Timon ten Berge, Utrecht: ,,Niet vanwege de leeftijd, of omdat er redenen zouden zijn om de voorkeur te geven aan Willem-Alexander, maar omdat het nogal gênant is dat Nederland weer een monarchie werd op het moment dat de rest van Europa eindelijk de Verlichting doorkreeg. Bovendien kunnen we dat geld wel beter gebruiken.''

Sueli Brodin, Bunde: ,,Ze zou zo snel mogelijk moeten aftreden. En wat mij betreft, hoeft niemand haar op te volgen. Het wordt hoog tijd voor een republiek in Nederland. Een koningshuis is niet meer van deze tijd en nergens voor nodig.''

Rudy Schreijnders, Amsterdam: ,,Wat mij betreft mag ze ook al eerder aftreden. En dan snel een president benoemen, zodat we van dat niet meer bij deze tijd horende koningschap af zijn. Ik ben democraat en kies dus graag mijn politieke leiders.''

Gé Tol, Deventer ,,In ons land is het koningschap weliswaar verder dan het pausdom, omdat een vrouwelijke vorst mogelijk is en een vrouwelijke paus nog altijd niet. Maar het koningschap is net als het pausdom volledig uit de tijd. Beide instituten dienen te worden afgeschaft.''