Dit is een artikel uit het NRC-archief

Religie

Vrouwen dragen evengoed bij tot de theologie als mannen 2

In het artikel `Vrouw pijler katholieke kerk in Nederland' refereert u aan de `maagdenwijding'. De maagdenwijding is niet `een soort zegening' maar een `soort wijding'. De liturgie volgt in grote lijnen die van een diaken of priesterwijding. Dat is niet verwonderlijk, omdat in de periode waarin deze wijding haar hoogtepunt kende, in de vierde en vijfde eeuw, deze vrouwen werden gezien als deel van de kern van een geloofsgemeenschap, samen met de priesters en diakenen.

Vanaf de periode van grotere groei van de geloofsgemeenschappen had de bisschop minder mogelijkheden om zelf de zorg te dragen voor de individuele gelovigen. Die zorg werd toen overgelaten aan de parochiepriester die daarmee een steeds belangrijkere functie kreeg. In de huidige tijd is het wellicht interessant na te denken over wederom een mogelijkheid van een ondersteunende taak voor deze vrouwen in samenwerkende parochiefederaties, bijvoorbeeld als catecheet of pastoraal werkster. Volgens de nieuwe liturgie van deze wijding spreekt de vrouw de belofte uit Christus te volgen, de kerk te dienen en celibatair te leven. Dat is bewust anders dan de drie kloostergeloften van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede, zoals in het artikel gesuggereerd wordt.

Ik heb zelf deze wijding mogen ontvangen uit handen van bisschop Van Luyn op 5 februari van dit jaar