Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Religie

Vrouwen dragen evengoed bij tot de theologie als mannen 1

Dat de toediening van alle zeven sacramenten is voorbehouden aan gewijde mannen is onjuist (NRC Handelsblad, 23 april).

Het huwelijk is een sacrament dat bruid en bruidegom toedienen aan elkaar. Voor de geldigheid is in het algemeen wel vereist dat een priester erbij optreedt als gekwalificeerd getuige, maar in bijzondere gevallen kan het zonder priester. Niet alleen op het fameuze onbewoonde eiland zonder brug, boot of vliegtuig, waar het paar echt niet hoeft te wachten tot daar een priester aanspoelt. Het canoniek recht kent meer uitzonderingen.

Dopen kan iedereen en mag in geval van nood iedereen, zelfs een ongelovige die bedoelt te doen wat de kerk verstaat onder doopsel. Buiten geval van nood is de door een niet-priester toegediende doop ongeoorloofd maar wel geldig. `Geval van nood' is trouwens een rekbaar begrip.

De overige vijf sacramenten kunnen alleen geldig worden bediend door een gewijde bedienaar, wiens persoon niet van wezenlijk belang is. Als iemand bijvoorbeeld plotseling op straat een ernstig ongeluk krijgt, kan een wildvreemde priester toeschieten om haar of hem net nog tijdig de ziekenzalving te geven. Veel gelovigen stellen dit zeer op prijs.

Overigens hebben vrouwen, juist wél door haar persoon, altijd de kerk gedragen. Wanneer moeders en andere vrouwen, al of niet religieuzen, zouden ophouden kinderen door woord en vooral voorbeeld katholiek groot te brengen, konden paus en bisschoppen bij wijze van spreken wel inpakken. Ook verder zijn vrouwen onmisbaar in alle niet-ambtelijke zielzorg. Ten slotte kunnen ze evengoed als mannen bijdragen tot de theologie.