Dit is een artikel uit het NRC-archief

Arbeidsmarkt

Voor oudere militairen dreigt ontslag

Het ministerie van Defensie moet de komende jaren waarschijnlijk 3.000 oudere militairen extra ontslaan. De banen moeten worden ingenomen door jongere en daarom goedkopere werknemers, zo melden verschillende bronnen bij het departement.

De maatregel staat los van de inkrimping met zo'n 12.000 functies bij Defensie waartoe al in 2003 werd besloten.

Het dreigende ontslag is een direct gevolg van het kabinetsbesluit om het prepensioen af te schaffen. Vroeger werkten de meeste militairen tot ze vijfenvijftig waren, waarna ze tot hun vijfenzestigste prepensioen ontvingen. In 2000 werd de ontslagleeftijd voor militairen ondanks massale protesten verhoogd tot 58 jaar. Afgelopen september kondigde staatssecretaris Van der Knaap aan dat de miltaire ontslagleeftijd ergens tussen de 60 en de 65 jaar komt te liggen. Defensie volgt daarmee het kabinetsbeleid, aldus de staatssecretaris.

Het beleid om ouderen langer aan het werk te houden, botst met een grote verjongingsoperatie bij Defensie, die de krijgsmacht goedkoper en beter inzetbaar moet maken. Zo moeten er veel oudere Beroepsmilitairen Onbepaalde Tijd (BOT'ers) verdwijnen ten faveure van militairen met een tijdelijk contract. Op termijn zullen militairen die na hun vijfendertigste geen uitzicht hebben op promotie de dienst moeten verlaten: het `up or out'-systeem. Afgelopen februari presenteerde de staatssecretaris nog de ingewikkelde `migratieplannen' die de komende jaren tot de nieuwe personeelsstructuur voor een `expeditionaire krijgsmacht' moeten leiden.

De verhoging van de pensioenleeftijd zal er toe leiden dat Defensie de komende twee jaar ongeveer drieduizend oudere militairen te veel heeft, zo hebben staatssecretaris Van der Knaap en de hoofd-directeur personeel, Ben Völkers, intern laten weten. Volgens bronnen loopt een grote groep militairen tussen de 40 en de 55 jaar het risico wegens `overtolligheid' te worden ontslagen.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat de verhoging van de ontslagleeftijd kan leiden tot een zekere ,,frictie-overtolligheid''. Hoe groot die zal zijn, hangt af van de snelheid waarmee de maatregel wordt ingevoerd. Defensie overlegt daarover met de bonden voor Defensiepersoneel, aldus een woordvoerder. Volgens Jean Debie, woordvoerder van de vakbond VBM/NOV, heeft Defensie laten weten al in 2006 te willen beginnen met de ophoging van de pensioenleeftijd. De vakbond VBM/NOV gaat hiermee niet akkoord. Debie: ,,We gaan dit stevig bevechten.''

Oud-bevelhebber van de landmacht Couzy, tegenwoordig voorzitter van de vakbond FVNO, is verontwaardigd. ,,Kennelijk is geld belangrijker dan gemotiveerd personeel.''