Dit is een artikel uit het NRC-archief

Cultuur

Verlofregelingen

Is al bekend wat er met alle andere verlofregelingen gebeurt als volgend jaar de levensloopregeling ingevoerd wordt?

(E.H.)

In de wet Arbeid en Zorg zijn allerlei verlofregelingen gebundeld, zoals ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, calamiteitenverlof en de financieringsregeling loopbaanonderbreking. Deze regelingen blijven allemaal bestaan, behalve de financieringsregeling loopbaanonderbreking. Deze regeling, bedoeld voor de financiering van langdurig verlof voor zorg en educatie, wordt afgeschaft zodra de levensloopregeling ingaat. Maar u kunt natuurlijk wel verlof voor zorg of educatie opnemen en dit zelf financieren via de levensloopregeling. De andere verlofvormen blijven bestaan, maar voor de werkgever verandert er wel iets. Werkgevers die het ouderschapsverlof (deels) doorbetalen, hoeven nu minder loonbelasting en sociale premies af te dragen. Dit fiscale voordeel verdwijnt bij de invoering van de levensloopregeling, omdat werknemers hiermee zelf voor inkomen kunnen zorgen tijdens hun ouderschapsverlof.

Momenteel ligt bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor een onbetaald langdurend zorgverlof, dat werknemers het recht geeft op verlof om een levensbedreigend zieke partner, ouder of kind te verzorgen. Ook dit wordt een onderdeel van de wet Arbeid en Zorg. Overigens is het recht om deel te nemen aan de levensloopregeling ook vastgelegd in de wet Arbeid en Zorg. Een wettelijk recht om levensloopverlof op te nemen, bestaat echter niet. Voor opnemen van verlof hebt u toestemming nodig van uw werkgever, behalve als het een verlofvorm betreft die in de wet geregeld is, zoals het ouderschapsverlof.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties