Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Steun voor verlaging van winstbelasting

Een meerderheid in de Tweede Kamer (CDA,VVD,D66 en PvdA) steunt het plan van het kabinet om de vennootschapsbelasting met ruim 3 procent te verlagen. Wel willen de fracties meer duidelijkheid over de manier waarop dit plan wordt gefinancierd.

Het kabinet stemde gisteren in met voorstellen van staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) om het tarief van de zogeheten vennootschapsbelasting in 2007 te verlagen naar 26,9 procent.

Zowel het Tweede-Kamerlid De Nerée (CDA) als zijn VVD-collega Dezentjé zeiden ,,positief-kritisch'' tegenover de voorstellen te staan. De Nerée vindt het een goede zaak dat de winstbelasting over de hele linie omlaag gaat, dus ook voor het MKB. Maar hij wil ,,goed kijken of de kosten evenwichtig worden gespreid''.

Het Kamerlid Dezentjé wil dat de Kamer een hoorzitting houdt met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en fiscalisten. ,,Dan pas kunnen wij ons echt een goed oordeel vormen'', meent ze.

Het Kamerlid Bakker (D66) noemt de tariefverlaging ,,een grote stap voorwaarts''. Maar ook hij wil nog kijken of de dekking evenwichtig uitpakt voor het bedrijfsleven.

Ook het Kamerlid Crone (PvdA) is overwegend positief over het kabinetsplan. Hij vindt het vooral een goede zaak dat de tariefverlaging niet ,,over de ruggen van het MKB en de gewone huishoudens wordt gefinancierd''. Een vorige tariefverlaging werd onder meer betaald door het fiscale voordeel van het grijs kenteken voor particulieren af te schaffen. Ook zou Crone liever zien dat een deel van het geld dat het kabinet nu uittrekt voor een lagere winstbelasting gebruikt wordt om de lasten op arbeid te verlagen.

Doel van de tariefverlaging is het vestigingsklimaat van Nederland op belastinggebied aantrekkelijk te houden. Met een standaardtarief van 26,9 procent schaart Nederland zich onder de landen met de laagste tarieven in West-Europa – alleen Ierland kent een lager tarief, 12,5 procent. De nieuwe EU-lidstaten zitten gemiddeld op 20 procent.