Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Schikking kabinet en bouwsector

Het kabinet en de bouwsector hebben alsnog een schikking bereikt na de bouwfraude. Overheden zien af van juridische procedures om schadevergoeding af te dwingen en de sector betaalt 73,5 miljoen euro.

Dat is gisteren bekend geworden. De ministers Dekker (VROM, VVD) en Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) moeten de details over de schikking nog naar de Tweede Kamer sturen. Wel duidelijk is dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afzien van juridische procedures. Het schikkingsbedrag wordt opgebracht door brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Eerder dit jaar was overeenstemming bereikt over een schikking ter waarde van 65 miljoen euro. De bouw- en installatiebedrijven die bij jarenlang gepleegd illegaal vooroverleg en prijsafspraken betrokken waren geweest, zouden gezamenlijk 1 procent van hun jaaromzet over 2001 beschikbaar stellen, met een ondergrens van minimaal 50 miljoen euro. Dat was het jaar dat de massale en structurele overtreding van de kartelwetgeving bekend werd.

Daarnaast zouden de bouwbedrijven 15 miljoen euro beschikbaar stellen voor een door het rijk geïnitieerd studieproject over professionalisering van de sector. Maar het kabinet wees dit besluit begin maart af. Het bedrag zou te laag zijn en er waren onvoldoende betalingsgaranties. De regeringspartijen CDA en VVD dwongen het kabinet daarop toch opnieuw te onderhandelen met de bouw.

De nu bereikte overeenkomst omvat bouwondernemingen, maar niet de installatiebranche, die zich wel had aangesloten bij de eerdere schikking, maar afziet van deelname aan dit nieuwe akkoord.

Bij een akkoord met de overheid kunnen aannemers rekenen op verlaging van de boete die ze moeten betalen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Brancheorganisatie Bouwend Nederland is verheugd over de schikking. Hoewel de grote bouwbedrijven nauwelijks sancties hebben getroffen tegen de bestuurders stelt Bouwend Nederland in een verklaring dat het ,,schoon schip'' wil maken. De brancheorganisatie hoopt dat de Tweede Kamer de schikking overneemt. CDA en VVD tonen zich tevreden.

www.nrc.nl Dossier bouwfraude