Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Red de wiskunde

Met instemming het pleidooi van Henk van der Vorst (W&O 23 april) voor de wiskunde gelezen, maar ik begrijp niet waarom hij de wiskundestudie `een veredelde opleiding tot hoogleraar' noemt. Het niveau van de opleidingen rechtvaardigt die aanduiding niet, en het aantal vrijkomende hoogleraarsplaatsen is zo klein dat ook de begaafde student maar weinig kans maakt. Daar komt bij dat hoogleraren steeds meer worden benoemd op grond van managementkwaliteiten en het vermogen om geld te `genereren'. Van de dertig, niet slechts `getolereerde', afstudeerders per jaar promoveren er ongeveer twintig, en daarvan worden er misschien vier of vijf op den duur hoogleraar; van de overigen worden er tien universitair (hoofd)docent; de rest gaat met de zeventig `getolereerden' de maatschappij in, een enkeling als leraar. Er is voor de UD's maar weinig carrièreperspectief; ook de begaafden worden maar zelden UHD; men heeft liever een deeltijdhoogleraar van buiten dan een UHD van binnen. Het geringe carrièreperspectief draagt niet bij tot de toeloop van eerstejaars. Hoezo opleiding tot hoogleraar?