Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Minder IVF door kosten

Sinds vruchtbaarheidsbehandelingen nog maar deels door het ziekenfonds worden vergoed, is het aantal armere en allochtone patiënten dat voor een eerste behandeling in een IVF-kliniek komt afgenomen. Dat constateren gynaecologen en klinisch embryologen van grote IVF-centra. Sinds vorig jaar wordt een eerste behandeling van circa 2.200 tot 3.200 euro (inclusief medicatie) niet meer door het ziekenfonds vergoed.

Uit een inventarisatie van IVF-klinieken in Nijmegen, Zwolle en Leiden blijkt dat het aantal allochtone patiënten daar vorig jaar met eenderde is gedaald. Ook zien ze minder vrouwen uit de `slechtere' postcodegebieden. Opvallend is dat in gebieden waar de lokale ziekenfondsverzekeraar IVF wel in het standaard aanvullend pakket heeft opgenomen, deze patiënten in aantal nauwelijks zijn gedaald.. De meeste ziekenfondspatiënten hebben een standaard aanvullende verzekering.

In Zwolle en Leiden, waar de lokale verzekeraar IVF niet vergoedt in het `pluspakket', komen aanzienlijk minder allochtone en armere vrouwen voor een eerste behandeling. ,,Regionale discriminatie'', noemt gynaecoloog J. Kremer in Nijmegen dit. Mensen zijn vrij hun verzekeraar te kiezen, maar de meesten zijn lokaal verzekerd. En wie weet dat hij onvruchtbaar is, kan niet meer overstappen naar een verzekeraar die vruchtbaarheidsbehandelingen wel vergoedt.

Turkse vrouwen gaan voor IVF-behandeling naar Turkije, waar tegen een iets hogere prijs meer embryo's tegelijk worden teruggeplaatst. Zo hebben ze meer kans zwanger te worden. Nederlandse gynaecologen plaatsen hooguit een of twee embryo's terug omdat gezondheidsrisico's bij meerlingen groter zijn. Ook worden Turkse vrouwen die in Nederland niet voor IVF in aanmerking komen, in Turkije wel behandeld, zegt gynaecoloog R. Schats van het VU Medisch Centrum. Vrouwen die het kunnen betalen, gaan naar Duitsland of België waar artsen een kleine inkeping in het embryo maken, waardoor hij beter zou hechten. In Nederland is deze methode omstreden.

meerling: pagina 2