Dit is een artikel uit het NRC-archief

Onderwijs

Jongeren en pensioen

Hoe wek je als docent interesse voor het pensioen bij je leerlingen? En wat gebeurt er met andere verlofregelingen als de levensloopregeling wordt ingevoerd?

Als docent in het voortgezet onderwijs probeer ik mijn leerlingen voor te bereiden op belangrijke zaken waarmee zij later geconfronteerd zullen worden. Wat mij betreft hoort de pensioenproblematiek hier ook bij. In een tijd van toenemende vergrijzing zijn pensioenen voor de jongeren van vandaag misschien wel belangrijker dan voor de generatie die nu reeds volwassen is. Maar hoe pak ik dat aan? Het is geen onderwerp dat jongeren direct aanspreekt.

(A.H.)

De jongerenorganisatie van vakbond CNV heeft met de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) een lespakket op cd-rom ontwikkeld om pensioenen onder de aandacht van jongeren te brengen. Misschien is dit voor u een geschikte ingang. Scholen kunnen een gratis cd-rom bestellen bij CNV Jongeren (www.cnvjongeren.nl).

Uit een enquete die voor dit doel gehouden is, blijkt overigens dat jongeren best geïnteresseerd zijn in pensioenen. Opvallend is dat ze aangeven dat ze al vanaf hun 25ste iets aan hun pensioen willen doen. Een kwart van de jongeren wil hiervoor zelf sparen, maar de overgrote meerderheid ziet meer in een collectieve regeling. De meeste jongeren blijken op hun 60ste te willen stoppen met werken en ze denken dat ze 80 of 90 jaar oud worden.

Op de website van de CNV Jongeren staat ook een test die uw leerlingen kunnen maken. Klik aan `Kun jij alleen oud worden?' Hier kunnen jongeren allerlei vragen beantwoorden over hun toekomst en op basis van hun reacties krijgen ze advies. Natuurlijk is het advies globaal, maar het geeft wel een idee van de manier waarop het pensioensysteem in elkaar zit.