Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Hart voor de zaak, slecht in communiceren

Een werknemer is totaal verrast over zijn ontslag en eist voor de rechter dat hij zijn werk mag hervatten, om te laten zien dat hij zijn leven kan beteren.

Peter Koot (49) werkt al zes jaar voor Thieme MediaCenter Rotterdam, een grafisch bedrijf. ,,Echt iemand met hart voor de zaak'', zo omschrijft zijn raadsvrouw hem. Als hij op 11 februari 2005 te horen krijgt dat zijn werkgever het dienstverband wil beëindigen en hem per direct op non-actief stelt, is hij volkomen verrast. ,,Het kwam echt uit de lucht vallen'', zegt Koot. Hij mag nog even zijn spulletjes pakken en afscheid nemen van zijn collega's. Daarna kan hij vertrekken.

De rechter vraagt zich af waarom Koot een kort geding tegen zijn werkgever heeft aangespannen. De bodemprocedure bij het kantongerecht over het ontbinden van de arbeidsovereenkomst vindt immers al over enkele weken plaats. ,,Koot wil het liefst vandaag, maar anders morgen weer aan de slag'', verklaart zijn raadsvrouw. ,,Het is voor hem nu alles of niets.''

Koot zit rechtop naast zijn raadsvrouw. De commercieel directeur van het grafische bedrijf leunt ontspannen achterover. Hij vertelt dat er vooral ontevredenheid bestaat over de manier waarop Koot met collega's en klanten communiceert. Dat Koot niet heeft opgepikt dat er klachten over hem waren, is het bewijs van die slechte communicatie.

,,Er moet wel een hele goede reden zijn om iemand op non-actief te stellen'', zegt de rechter. Hij vraagt zich af of het bedrijf wel voldoende duidelijk heeft gemaakt aan Koot dat hij niet goed functioneerde. ,,Er is nooit een dreigement geweest'', zegt de commercieel directeur, ,,maar we hebben hem wel degelijk op zijn functioneren aangesproken.''

Koot heeft in de vier weken die hij thuis heeft gezeten steunbetuigingen van collega's en klanten verzameld. De commercieel directeur meldt dat de positieve verklaringen van collega's vooral afkomstig zijn van ,,mensen die gaan over de uitvoering''. Die hebben nu eenmaal een andere kijk op de zaak dan mensen op beslissingsniveau, vindt hij. ,,Koot heeft jan en alleman benaderd om positieve berichten te verzamelen. Daarmee heeft hij veel onrust veroorzaakt.''

Uit het dossier ontstaat het beeld van iemand die bij de één goed valt en bij de ander niet, stelt de rechter anderhalve week later in zijn uitspraak vast. Hij schat de kans hoog in dat de kantonrechter het ontslag zal goedkeuren, dus Koot in afwachting van die uitspraak voor een paar weken weer laten terugkeren naar zijn werk zou ,,bijzonder ongelukkig'' zijn, aldus de rechter.

Thieme MediaCenter heeft ook, gezien de klachten van klanten en medewerkers over het functioneren van Koot, groot belang bij rust in het bedrijf. Dat belang weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van Koot om weer aan het werk te kunnen.

Op 1 april herhaalt het tafereel zich voor de kantonrechter als de partijen in de bodemprocedure verder bakkeleien. Koot wil ondanks de uitspraak in kort geding nog steeds aan het werk en verlangt van de tegenpartij een ontslagvergoeding van 70.961,83 euro bruto als hij niet terug kan keren. Hij geeft aan best bereid te zijn een cursus te volgen om zijn manier van communiceren te verbeteren. Thieme MediaCenter houdt voet bij stuk en is bereid een ontslagvergoeding van maximaal 14.192,37 euro te betalen.

De advocaten steggelen over de verslagen van de beoordelingsgesprekken. ,,In 2003 is hij nog gepromoveerd tot clustercoördinator'', zegt de advocaat van Koot. ,,Toen was er kennelijk nog wel vertrouwen.'' ,,Koot werd geen clustercoördinator omdat hij de meest geschikte kandidaat was, maar omdat hij een politiek spelletje speelde, zodat zich verder niemand voor de functie kandidaat stelde'', luidde de repliek van de verdediging.

De kantonrechter komt met de partijen overeen nog een keer met elkaar op de gang te overleggen om te kijken of er toch niet tot een regeling kan worden gekomen. De advocaten benen wat op en neer tussen beide partijen die apart van elkaar op de gang staan. Na een kwartier gaan ze weer naar binnen. Ze zijn er samen niet uitgekomen en laten het oordeel over aan de rechter.

,,De voor de voortzetting van de arbeidsrelatie vereiste vertrouwensbasis is volledig komen te vervallen'', concludeert die twee weken later in zijn uitspraak. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden. Daarnaast stelt de rechter dat Koot had kunnen en moeten begrijpen dat hij zijn communiceren moest verbeteren.

Toch had Thieme MediaCenter zijn ongenoegen zelf ook duidelijker moeten maken, vindt de rechter: ,,Dat het Thieme MediaCenter menens was, had zij onder andere kunnen laten zien door Koot te begeleiden bij een verbeterproces en hem zonodig opleidingen of cursussen te bieden.''

Koot krijgt een vergoeding van 35.000 euro toegewezen. Niet alleen omdat Koot de eerste jaren van zijn dienstverband wel goed heeft gefunctioneerd, maar ook omdat de wijze waarop iemand communiceert nu eenmaal onderdeel is van iemands karakter. ,,En karaktereigenschappen lenen zich doorgaans niet eenvoudig voor verandering.''

In Het Geding komen juridische geschillen in het bedrijfsleven aan bod. Reacties: hetgeding@nrc.nl