Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Deutsche Bank ligt goed op koers

Deutsche Bank moest het beste maken van het eerste kwartaal – van oudsher de sterkste periode – om een kans te hebben dit jaar zijn doelstelling van een rendement op het aandelenkapitaal van 25 procent te verwezenlijken. En dat is gelukt ook.

Net als de Amerikaanse zakenbanken heeft Deutsche het heel goed gedaan op de obligatiemarkten. De omzet en de handelsinkomsten stegen op jaarbasis met 26 procent. De inkomsten uit kredietverstrekking en advisering gingen ook omhoog, in tegenstelling tot ABN Amro, de enige andere Europese zakenbank die al met cijfers is gekomen. Alles bij elkaar wist de zakenbankdivisie van Deutsche de winst vóór belastingen met zo'n 40 procent op te krikken en de omzet met 14 procent. Dat heeft het concern geholpen een rendement op het aandelenkapitaal (vóór belastingen) van 33 procent te bereiken – een leuke buffer voor de traditioneel zwakkere kwartalen die nog in het verschiet liggen.

De zakenbankdivisie draagt nu meer dan tweederde aan de omzet van Deutsche bij. En meer dan de helft van de inkomsten van deze divisie is afkomstig uit de obligatiehandel. Dat leidt tot ernstige onevenwichtigheden. Vóór Deutsche pleit dat de risicopositie van de bank niet is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, hetgeen erop duidt dat er geen extra risico's worden genomen om de doelstellingen te kunnen halen. En Deutsche kan wijzen op een sterke pijplijn in fusies en overnames en het waarborgen van transacties. Maar de indruk blijft bestaan dat Deutsche te veel op één kurk drijft. In het eerste kwartaal is de bijdrage aan de resultaten van de divisies voor particuliere bankzaken en vermogensbeheer nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Er is niets mis mee om je te concentreren op de zakenbankactiviteiten. Ook kan het Deutsche niet kwalijk worden genomen dat het zijn kracht in de obigatiesector uitbuit. Daardoor is Deutsche immers een goed eind op streek voor het realiseren van zijn doelstellingen.

Maar het aandeel wordt – op 64 euro – verhandeld op een niveau van slechts negenmaal de winst. Als topman Josef Ackermann er, zoals wordt gedacht, werkelijk op uit is om de koers op 100 euro te krijgen, zal hij dat door zich op de obligatiehandel te concentreren nooit bereiken.