Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Media

De krant antwoordt

Hoe moet de krant journalistiek omgaan met `gezinstragedies' en welke rol mag je `deskundigen' laten spelen in je berichtgeving? Ik neem de vraag van de lezer wat breder, om duidelijk te maken waarom we maandag met een achtergrondartikel kwamen met daarin een poging tot duiding.

Vorige week vrijdagavond werd bekend dat de vrouw uit Zoetermeer met haar twee kleine kinderen was vermoord door haar man. Het was de derde gezinsmoord in korte tijd en derhalve dramatisch nieuws. Bij deze krant proberen we nuchter en zakelijk te blijven en dus terughoudend in beeld en tekst. Uitgangspunt is dat we eerst voldoende feiten willen kennen, voordat we aan achtergronden of relevante deelvragen beginnen.

Tegelijk willen we journalistiek ook zoveel mogelijk context bieden bij het overaanbod van beelden en gevoelens die de lezer via tv, radio en internet moet incasseren. Uitleggen waaRÓm het nieuws is, zien we als een steeds belangrijker rol van de krant. De krant moet dus antwoorden geven. En snel ook, want een medium dat maar één keer per etmaal iets laat horen is snel onverstaanbaar in de echoput van het nieuws.

In de nieuwsafweging van het weekend betekende dat dat we alvast op zoek gingen naar het antwoord op de `waarom'-vraag. Zoiets luistert nauw. Bij het stellen van zulke vragen moet de krant steeds aangeven dat er nog veel onzeker en onbekend is over de feitelijke toedracht. Er moeten ook voldoende deskundigen worden geraadpleegd; achteraf is het de vraag of twee wel genoeg was. Objectief onderzoek is ook welkom. Dat konden we de lezer niet bieden. Vervolgens moet je zo'n stuk opschrijven met een slag om de arm – ook de lezer moet kunnen begrijpen dat we nog met onzekerheden werken.

In dit artikel `dachten' de geïnterviewde deskundigen veel. Het woord `misschien' kwam nogal eens voor. Het was `niet helemaal zeker' of iets `toeval' was. Het stuk was gebaseerd op aannames, maar kreeg wel een vrij zekere kop mee: Heel goed in het ophouden van de schijn.

Konden we inderdaad uit de weinige gegevens over dit gezin wel (laten) afleiden dat `geweld' in de relatie een rol heeft gespeeld? In het nieuws was dat nog niet vermeld. Dat sociale klasse, stress en kinderopvang van invloed zouden kunnen zijn geweest, waren algemene veronderstellingen. Deze deskundigen weten overigens veel en deden naar mijn mening interessante observaties. Wel is het de vraag of hun opvattingen in de context van dit gezinsdrama terzake zijn. Als niet alle feiten beschikbaar zijn, mogen we ook niet suggereren dat deskundigen dat gat kunnen vullen. Daarin heeft de lezer wel gelijk.

nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl