Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Commerciële leukigheid in academisch Nederland 1

Mevrouw dr. Adrienne van den Bogaard (Opinie, 26 april) zegt heel raak hoe in academisch Nederland de commerciële leukigheid heeft toegeslagen. Daarvoor zal zij in haar Delftse milieu of elders niet louter bijval oogsten; doch iets anders zal zij toch niet verwachten. Gelukkig zijn er nog wel intelligente, welbegenadigde hoogleraren die zorgen voor bezieling en verdieping bij studenten die daarnaar oprecht hongeren en dorsten. Maar ook buiten Delft, nog erger dan zij meedeelt, doet men knievallen voor de jonge onderwijsconsument, en wel zó diepslaafs dat een mens daardoor soms echt gaat rillen.

Ik geef een voorbeeldje uit mijn eigen stad, waar een decaan aan een student beleefd laat vragen hoeveel geld hij hem moet geven om hem in staat te stellen alsnog tijdig af te studeren, nadat iemand de stoutigheid had begaan met 's mans afstudeerscriptie de kachel aan te maken omdat er met dat prul weinig anders kon worden gedaan. Dit alles uiteraard zonder enig contact met of weerwoord van de verdacht gemaakte docent in kwestie, die spoedig daarop, zonder ophef, op de meest klantvriendelijke wijze werd vernederd en ontslagen. Zulke gevallen signaleren iets over huidig facultair management in leuk Nederland.