Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Biologische landbouw is meer dan een belofte 3

Het is verdrietig te lezen dat een stel knappe koppen die zich zeer bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en die zeker ook goedwillend zijn, zich teweerstellen tegen biologische landbouw. Hun geloof in hun wetenschap is zo groot, dat zij in alle ernst menen een pleidooi te moeten houden voor minder natuurlijke vormen van landbouw. Dat gaat in tegen alle intuïtieve gevoelens. Helaas echter is intuïtie voor de ratio maar zelden een argument om ernstig te nemen. Dit innerlijk kompas dat veel verder ziet dan de wetenschappelijke instrumenten, wordt te vaak sterk ondergewaardeerd.

Zeker, voor natuurlijke vormen van landbouw is meer land nodig. Het is een extensieve vorm van landgebruik. Maar het is wel heel treurig om iets goeds te problematiseren als gevolg van een heel ander probleem: de overbevolking in de wereld. Om daaraan tegemoet te komen, wordt het betere voor het mindere ingeruild. In plaats van het betere achter te stellen bij het mindere, zullen we ons uiterste best moeten doen het overbevolkingsvraagstuk aan te pakken. Als dat niet wordt opgelost, zal er altijd honger blijven. Laten we het paard niet achter de wagen spannen door het meer natuurlijke af te wijzen.