Dit is een artikel uit het NRC-archief

Milieu en natuur

Biologische landbouw is meer dan een belofte 2

Louise Fresco van de FAO stelt dat de biologische landbouw de wereld niet kan voeden en de ecosystemen niet kan redden. Wel merkt ze op dat de ,,gangbare'' landbouw steeds meer overneemt van de biologische landbouw. Aangezien de biologische landbouw ook steeds gangbaarder wordt, is er volgens mij sprake van een schijntegenstelling. Beide methoden kunnen van elkaar leren en sluiten elkaar niet uit. Een belangrijk aspect van de gangbare landbouw wordt in het artikel overgeslagen: de miljarden dieren in de intensieve veehouderij. Fresco maakt zich schuldig aan discriminatie van soorten, omdat ze alleen oog heeft voor de human animals en het belang van de non human animals zelfs niet noemt. Er bestaat echter een eenvoudige methode die recht doet aan de mens, aan de natuur en aan de dieren. Dat is het afschaffen van een behoorlijk deel van de veehouderij. Van het voedsel dat een varken krijgt, verdwijnt tweederde in de vorm van warmte en mest. Om één vis in de bio-industrie te voeden, moeten drie vissen van gelijke omvang gevangen worden. Als de mensheid minder vlees zou eten, snijdt het mes dus aan drie kanten. Het zorgt ervoor dat er voldoende voedsel is voor de mensheid, het beschermt de ecosystemen en het voorkomt dat miljarden dieren in de bio-industrie een ellendig leven moeten leiden.